Thursday, September 26, 2019

ႀသဇာသီးကို တစ္ရြာလံုး စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးႀကတ့ဲ မင္းဘူးျမဳိ႕ကြ်ဲသိုးေျမာင္ ေက်းရြာက ႀသဇာသီးစိုက္ပ်ိးသူေတြဆီကသိရပါတယ္။



ခုႏွစ္ႀသဇာသီးေပၚခ်ိန္မွာ အရင္ႏွစ္ကထက္ ထြက္ႏႈန္း ေကာင္းတယ္လို႕ ႀသဇာသီးကို တစ္ရြာလံုး စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးႀကတ့ဲ မင္းဘူးျမဳိ႕ကြ်ဲသိုးေျမာင္ ေက်းရြာက ႀသဇာသီးစိုက္ပ်ိးသူေတြဆီကသိရပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment