Saturday, July 6, 2019

ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး(VDP) စီမံကိန္းရန္ပုံေငြ သုံးစဲြမႈအေပၚ ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းသုံးသပ္ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပပြင့္ျဖဴ     ဇူလုိင္     
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းပံ႔ပုိးေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေပေတာေက်းရြာႏွင့္ ရြာသာကုန္းေက်းရြာတုိ႔ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရာသီမေရြး သြားလာမႈအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေက်းရြာတြင္း ေျမနီေက်ာက္စရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံကိန္းရန္ပုံေငြ သုံးစဲြမႈအေပၚ ခ်ျပရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းသုံးသပ္ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဇူလုိင္ ၄ ရက္၊ မြန္းလဲြ ၁ နာရီက အဆုိပါေက်းရြာမ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိ႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။
          ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ျပရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးလွေဌးေမာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ ေက်းရြာတြင္းေျမနီေက်ာက္စရစ္ ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫြန္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုပ္ငန္းအရည္အေသြးျပည့္မီျခင္း ရွိ/ မရွိ တုိင္းတာစစ္ေဆး ခဲ႔ၾကရာ ေဒသခံစီမံကိန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေက်းရြာတြင္းလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ က႑အလုိက္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ၾကသည္။
          ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအဖဲြ႕သည္ ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အားသားခ်က္ ၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအခန္းက႑မ်ားကုိ ေက်းရြာစီမံကိန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ခ်ျပရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။
          ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းပံ႔ပုိးေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ စီျဖင့္ ေဒသခံေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ရာသီမေရြး သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေပေတာေက်းရြာရွိ ေက်းရြာတြင္းလမ္းအရွည္ေပ ၄၂၅၀ ႏွင့္ ရြာသာကုန္းေက်းရြာရွိ ေက်းရြာတြင္းလမ္း အရွည္ေပ ၄၀၉၀ တုိ႔အား လမ္းအက်ယ္ ၁၂ ေပ၊ ထု ၉ လက္မ ေျမနီေက်ာက္စရစ္လမ္းမ်ားအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမွင့္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊  ယခုအခါ ေက်းရြာတြင္းလမ္း အဆင္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး သြားၿပီျဖစ္၍ ေပေတာေက်းရြာႏွင့္ ရြာသာကုန္းေက်းရြာတုိ႔မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရာသီမေရြး အဆင္ေျပစြာ ကူးလူးျဖတ္သန္းသြားလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးလွေဌးေမာင္ ထံမွ သိရသည္။   ရဲဝင္းႏုိင္ (ေညာင္ဦး)

0 comments:

Post a Comment