Sunday, July 28, 2019

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစုံပါဝင္ေသာသုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

မင္းတုန္း ဇူလိုင္ ၂၆
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ခရိုင္၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း စတုတၳႏွစ္စက္ဝန္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သက္ဆိုင္သူ ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္က မင္းတုန္းၿမိဳ႕ ေအာင္ဆန္းခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရွ႕ဦးစြာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ေဌး၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚညိဳညိဳဝင္း တို႔က အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။
ဆက္လက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။
ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေက်းရြာစီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ အုပ္စုခုနစ္အုပ္စုဖြဲ႔ကာ စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားသားခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ဦးသန္းထိုက္ေဇာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈအရွိဆုံးျဖစ္ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုရရွိသူမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးပါသည္။
အဆိုပါ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးစုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းစီမံကိန္းတာဝန္ခံႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ(၁၈၀)ရြာမွ ေက်းရြာစီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။
စိုးမိုးေက်ာ္ 09256087268

0 comments:

Post a Comment