Monday, June 3, 2019

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပြင့္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္၌ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၂ ၁ ေ က်ာင္း အဆင့္တုိးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိေညာင္ဦး     ေမ      ၂၈
            မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၊  ပြင့္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္၌ ယခု ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း  ၂၁  ေက်ာင္း အဆင့္တုိးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း       ပြင့္ျဖဴ     ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံး   မွ   သိရသည္။
            ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္    ပြင့္ျဖဴ    ၿမိဳ   ႕နယ္အတြင္း ေက်ာင္းအဆင့္ တုိးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိသည့္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္း ၂၁ ေက်ာင္းတြင္ အထကခဲြ ေက်ာင္း  ၁၀                    ေက်ာင္း ၊ အလက ေက်ာင္း ၄  ေက်ာင္း ၊  မူလြန္ေက်ာင္း     ေက်ာင္း ၊ အမကေက်ာင္း  တစ္ေက်ာင္း    အမကခဲြ ေက်ာင္း     ေက်ာင္း ၊ စုစုေပါင္း  ၂၁ ေက်ာင္း အဆင့္ တုိးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း    ပြင့္ျဖဴ    ၿမိဳ   ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမွ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေႏြဝင့္ေက်ာ္ ထံမွ   သိရသည္။
            ယခု ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေမ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ      ပြင့္ျဖ ဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား
တြင္လည္း တာဝန္က် ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရာတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ႔သည့္ အတန္းလုိက္ ပုံႏွိပ္ျပဌာန္းစာအုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံး ဗလာစာအုပ္မ်ားကုိ တစ္ပါတည္း အခမဲ႔ ေထာက္ပံ႔ေပးေၾကာင္း ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး     ဦးေႏြဝင့္ေက်ာ္    က ေျပာျပ၍ သိရသည္။  ရဲဝင္းႏုိင္ (ေညာင္ဦး)

0 comments:

Post a Comment