Wednesday, June 19, 2019

မင္းဘူးခရိုင္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း (၁၄၆) ေက်ာင္း အဆင့္တိုးျမွင့္္ဖြင့္လွစ္မင္းဘူး                ဇြန္     ၁၈
          ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မင္းဘူးခရိုင္တြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္နွစ္္မွစျပီး အေျခခံပညာေက်ာင္္းေပါင္း (၁၄၆) ေက်ာင္းအား အဆင့္တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း မင္းဘူးခရိုင္ ပညာေရးမွဴးရံုးမွ သိရသည္္။
          မင္းဘူးခရိုင္္၊ မင္းဘူး(စကု) ျမိဳ႕နယ္တြင္ အထက္တန္္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ (၁၀) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၁၂) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ (၃) ေက်ာင္း၊ မူလတန္္းလြန္ေက်ာင္း အျဖစ္ (၂) ေက်ာင္း၊ မူလတန္္းေက်ာင္း(ခြဲ)  အျဖစ္ (၁) ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း (၂၈) ေက်ာင္းအား လည္းေကာင္း၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္္တြင္ အထက္တန္္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ (၁၀) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၄) ေက်ာင္း၊ မူလတန္္းလြန္ေက်ာင္း အျဖစ္ (၃) ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၁) ေက်ာင္း၊ မူလတန္္းေက်ာင္း(ခြဲ)  အျဖစ္ (၃) ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း (၂၁) ေက်ာင္းအား လည္းေကာင္း၊ စလင္းျမိဳ႕နယ္္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၅) ေက်ာင္း၊ အထက္တန္္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ (၃၁) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၁၄) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္(၈) ေက်ာင္း၊ မူလတန္္းလြန္ေက်ာင္း အျဖစ္ (၁၀) ေက်ာင္း၊ မူလတန္္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၂) ေက်ာင္း၊   မူလတန္္းေက်ာင္း(ခြဲ)  အျဖစ္ (၃) ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း (၇၃) ေက်ာင္းအား လည္းေကာင္း၊ ေစတုတၱရာျမိဳ႕နယ္တြင္ အထက္တန္္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ (၉) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၂) ေက်ာင္း၊ မူလတန္္းလြန္ေက်ာင္း အျဖစ္ (၁) ေက်ာင္း၊ မူလတန္္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၁) ေက်ာင္း၊  စုစုေပါင္း (၁၃) ေက်ာင္းအား လည္းေကာင္း၊ ငဖဲျမိဳ႕နယ္္တြင္္ အထက္တန္္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ (၂) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၃) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္(၁) ေက်ာင္း၊ မူလတန္္းလြန္ေက်ာင္းအျဖစ္ (၃) ေက်ာင္း၊ မူလတန္္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၂) ေက်ာင္း၊   စုစုေပါင္း (၁၁) ေက်ာင္းအား ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္္ခဲ့ေၾကာင္း မင္းဘူးခရိ္ုင္ ပညာေရးမွဴးရံုးမွ သိရသည္။
ေက်ာ္စိုးဝင္း(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment