Wednesday, June 19, 2019

မင္းဘူး(စကု) ျမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ (၁၄၅၅၃) သိန္း ထုတ္ေခ်းျပီးျဖစ္္မင္းဘူး                ဇြန္     ၁၈
          မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မင္းဘူး(စကု) ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္္ မိုးရာသီီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္္ေခ်းေငြမ်ားကို ေမလ(၆) ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိရာ ဇြန္လ(၁၇) ရက္ေန႔အထိ ေက်းရြာအုပ္စု(၂၃) အုပ္စုမွ ေတာင္သူ (၂၁၆၉) ဦး၏ စုစုေပါင္း(၁၁၉၈၆) ဧကအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ (၁၄၅၅၃)သိန္္း ထုတ္ေခ်းျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ဦးစိုးမင္းဝင္းထံမွ သိရသည္။

          မင္းဘူး(စကု) ၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ထုတ္ေခ်းရန္အတြက္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု(၆၇) အုပ္စုမွ လယ္သမားဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္၏ မိုးစပါးစိုက္ဧက (၃၀၀၀၀)ေက်ာ္နွင့္ အျခားသီးနွံစိုက္္ဧက (၃၀၀၀၀)ေက်ာ္အတြက္ ေခ်းေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း (၇၅၀၀၀) က်ပ္ လ်ာထားခဲ့ရာ ယေန႔အထိ ေက်းရြာအုပ္စု(၂၃) အုပ္စုမွ ေတာင္သူ (၂၁၆၉) ဦး၏ စပါးဧက (၅၁၃၄) ဧကႏွင့္ အျခားသီးနွံ (၆၈၅၂) ဧကအား စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ (၁၄၅၅၃) သိန္္း ထုတ္္ေခ်းျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္္။
          အဆုိပါ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို (၂၀၁၉)ခုနွစ္ ေမလမွ စက္တင္္ဘာလအထိ ထုတ္္ေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး မိုးစပါးတစ္္ဧကလွ်င္ က်ပ္္(၁၅၀၀၀၀)နႈန္းနွင့္ အျခားသီးနွံတစ္ဧကလွ်င္ (၁၀၀၀၀၀)နႈန္း ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္္။
ေက်ာ္စိုးဝင္း(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment