Monday, May 6, 2019

တုိင္းေဒသႀကီးျမစ္ေခ်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာသုံးရြာတြင္ မုန္းေခ်ာင္းကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး ေရထိန္းေရကာတာ ၃ ခု တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိပြင့္ျဖဴ       ေမ       
          ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာသုံးရြာတြင္  မုန္းေခ်ာင္းကမ္းၿပိဳ ကာကြယ္ေရး ေရထိန္းေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးေနေၾကာင္း အဆုိပါ တုိင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာ ဦးသူရိန္ထြန္း ထံမွ သိရသည္။

           
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ယခု ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မုန္းေခ်ာင္းကမ္းပါးၿပိဳကာကြယ္ေရးအတြက္ ေရထိန္းေရကာတာ ၃ ခု တည္ေဆာက္ ေပးေနပါတယ္။ အဆုိပါ တည္ေဆာက္ေနတဲ႔ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး ေရထိန္းေရကာတာ ၃ ခုကုိ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မက်ီးကုန္းေက်းရြာ ၊ ရြာေထာင္ေက်းရြာႏွင့္ မင္းေျမေက်းရြာတုိ႔မွာ တည္ေဆာက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ၎ ေရထိန္းေရကာတာ  တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ရြာေထာင္ေက်းရြာတြင္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္ သန္း ၁၅၀ ျဖင့္ မုန္းေခ်ာင္းကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ အေျခထိန္းကရစ္ကြက္ ၁၂၅၀ ေပ တည္ေဆာက္၍ ေရကာတာ ေပ ၁၅၀ သုံးေခ်ာင္း ၊ ေပ ၁၀၀ ေလးေခ်ာင္း ပါဝင္သည့္ သုံးတန္းသြား Geo - Bags ေရကာ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ၊  မင္းေျမေက်းရြာတြင္ အေရးေပၚခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ ၅၁ ဒသမ ၅၇ သန္းျဖင့္ ႏွစ္တန္းသြား ထန္းလုံးေရကာ ၁၄၀ ေပ ႏွစ္ေခ်ာင္း ၊ ေပ (၁၅၀ × ၆၀) အေျခထိန္းကရစ္ကြက္ ႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း ၊  မက်ီးကုန္းေက်းရြာတြင္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံ ေငြက်ပ္ သန္း ၁၅၀ ျဖင့္ အလ်ား (၉၇၀×၆၅)ေပ ရွိ ေက်ာက္ႀကီးျဖည့္ အေျခထိန္းကရစ္ကြက္လုပ္ငန္းႏွင့္ သုံးတန္းသြား Geo - Bags ေမ်ာေရကာ ၁၀၀ ေပ ေျခာက္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား မုန္းေခ်ာင္းကမ္းပါးၿပိဳက်မႈအႏၱရာယ္ကင္းေဝးေစေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေပး ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္တေလာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေနနဲ႔ မက်ီးကုန္းေက်းရြာတြင္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ မင္းေျမေက်းရြာႏွင့္ ရြာေထာင္ေက်းရြာတုိ႔တြင္ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး မုိးက်မီ လုပ္ငန္းမ်ားအျမန္ၿပီးစီးႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဟု အဆိုပါ တုိင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးသူရိန္ထြန္း က ေျပာျပ၍ သိရသည္။   ရဲဝင္းႏုိင္ (ေညာင္ဦး)

0 comments:

Post a Comment