Friday, May 17, 2019

လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္ ေငြလံုးေငြရင္းေပးအပ္မင္းဘူး                ေမ             ၁၇
          မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္၊ လူမႈဖူလံုေရးရံုးတြင္ အက်ံဳးဝင္မွတ္ပံုတင္ထားရွိသည့္ မင္းဘူး သစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ အာမခံ အလုပ္သမား ဦးသန္းထိုက္ဟိန္း၏ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ က်န္ရစ္သူ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေငြလံုးေငြရင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၃) နာရီအခ်ိန္က မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

          အခမ္းအနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီး ဦးျမင့္ေဆြက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး လူမႈဖူလံုေရးရံုး၊ တိုင္းေဒသၾကီး တာဝန္ခံအရာရွိ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚအိအိသြယ္က ၂၀၁၂ ခုနွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒပါ သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္၊ လူမႈဖူလံုေရးရံုးတြင္ အက်ံဳးဝင္မွတ္ပံုတင္ထားရွိသည့္ မင္းဘူး သစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ အာမခံ အလုပ္သမား ဦးသန္းထိုက္ဟိန္း၏ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ က်န္ရစ္သူ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေငြလံုးေငြရင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
          ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီး ဦးျမင့္ေဆြမွ မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္၊ လူမႈဖူလံုေရးရံုးတြင္ အက်ံဳးဝင္မွတ္ပံုတင္ထားရွိသည့္ မင္းဘူး သစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ အာမခံ အလုပ္သမား ဦးသန္းထိုက္ဟိန္း၏ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ က်န္ရစ္သူ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေငြလံုးေငြရင္းက်ပ္ (၅၄၀၀၀၀၀)(က်ပ္ငါးဆယ့္ေလးသိန္းတိတိ) အား ၄င္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစီစီစိန္ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ျပီး မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္းဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
မ်ိဳးျမတ္(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment