Saturday, April 20, 2019

နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အုတ္ဖိုေက်းရြာေသာက္သုံးေရေပးေဝမႈႏွင့္စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ေျမေနရာအားကြင္းဆင္းၾကည့္႐ွဳ


နတ္ေမာက္ ဧၿပီ ၂၁
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက
နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အုတ္ဖိုေက်းရြာေသာက္သုံးေရေပးေဝမွဳႏွင့္စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္
ရန္ေျမေနရာအားယေန႔နံနက္၁၀နာရီကကြင္းဆင္းၾကည့္႐ွဳခ့ဲသည္။ အဆိုပါေသာက္သုံးေရေပးေဝမွဳအားနတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက

အုတ္ဖိုေက်းရြာအိမ္ေျခ(၁၀၉)၊လူဦးေရ(၆၂၅)ဦးတို႔အားေရဂါလံ၂၈၀၀ပါေရကားျဖင့္တစ္အိမ္ေထာင္လ်ွင္
ပလပ္စတစ္ေရထည့္ဘူးဝါ(၅)ပံုစီကိုေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားအားေပးေဝခ့ဲသည္။ဆက္လက္၍အုတ္ဖိုေက်းရြာ
အားနိဳင္ငံေတာ္သမၼတရန္ပံုေငြျဖင့္စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ေျမေနရာသို႔ေက်းလက္ေဒသ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနေနျပည္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္မွၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးလွခိုင္၊မေကြးတိုင္းေက်းလက္ေဒသ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္
ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္ေဇာဟိန္း၊နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးေဒၚၾကည္ၾကည္ခိုင္ႏွင့္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္ပါ၍အုတ္ဖိုေက်းရြာစက္ေရတြင္းတူးေဖာ္
ရန္ေျမေနရာအားေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူကြင္းဆင္းၾကည့္႐ွဳခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။
လွဝင္း(နတ္ေမာက္)

0 comments:

Post a Comment