Tuesday, April 9, 2019

လူကုန္ကူးမႈအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးအသိပညာေပျခင္းႏွင့္စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာ
နတ္ေမာက္        ဧၿပီ ၇

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနတို႔ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္လူကုန္ကူးမႈအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္းကိုဧၿပီ၇ရက္နံနက္၉နာရီက Community Centre တြင္က်င္းပခ့ဲသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာျခင္းတြင္ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးေဒၚဥမၼာခင္ကလူကုန္ကူးမႈအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ေရြ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊ၿမိဳ႕နယ္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉးဦးသိန္းစိုးက၂၀၁၉ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၉)စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒႏွင့္စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဟာေျပာခ့ဲၾကၿပီးၿမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္႐ုံးတြင္သင္တန္းတက္ေရာက္သည့္ကြြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားအသိပညာေပးေဟာေျပာခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရသည္။
လွဝင္း(နတ္ေမာက္)

0 comments:

Post a Comment