Monday, February 19, 2018

ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (Job Fair 2018) ျပသလ်က္ရွိပခုကၠဴ  ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၈
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ျပည္သာယာခန္းမ၌ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား (Job Fair 2018) ျပပြဲဖြင့္ပြဲကိုေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီအခ်ိန္က က်င္းပ သည္။
          ေရွးဦးစြာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမို႔မို႔သြင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ဒုတိယခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကံေစာလိႈင္က ေက်းဇူးတင္စကားျပန္ လည္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၏အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲကိုမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမို႔မို႔သြင္၊ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ဒုတိယခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကံေစာလိႈင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။
          ထို႔ေနာက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၏အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပသမႈမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကသည္။ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျပသက်င္းပျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္အကိုင္ေနရာေကာင္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္ရွာေဖြေနေသာအရည္အခ်င္းရွိ လူငယ္မ်ားကို  တစ္ေနရာတည္းတြင္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆံုေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ အလုပ္ရွာေဖြေနေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လစ္လပ္လွ်က္ရွိေသာ  ေနရာမ်ား၌ မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိၾကေစ ရန္ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္သက္သာစြာျဖင့္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္မရွိဘဲ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု ပြဲျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ဌာနအေနနဲ႔လုပ္ငန္းခြင္ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရး၊လုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေပးေရး၊ဥပေဒပါအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိေရးႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစင္းေရးစသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအလိုက္ အလုပ္အကိုင္ အသစ္မ်ားရရွိရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေခၚယူလိုေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ၿပီးအရည္အခ်င္းရွိတ့ဲ လုပ္သားမ်ား ရရွိရန္္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားရွာေဖြေရးရံုးမ်ားသာမကအလုပ္သမားရံုးဖြင့္လွစ္ျခင္းမရွိေသး ေသာနယ္ေျမေဒသတြင္း Mobile Teamျဖင့္ကြင္းဆင္း၍ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း၊ အလုပ္မ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအားကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းသစ္မ်ားရရွိေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဝင္ ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္တ့ဲWebsiteလႊင့္တင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္သားဘဝမွျပည္ပလုပ္သားဘဝသို႔ကူးေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အသိပညာနည္းပါးျခင္း၊ပြဲစားမ်ား၏  မလိုလား  အပ္သည့္ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္စားမႈမ်ားႀကံဳေတြ႔ရျခင္း၊ အဆေပါင္းမ်ားစြာဝန္ေဆာင္ခမ်ားေပးေနရျခင္း၊ ေငြေပးၿပီး မသြားရဘဲအလိမ္ခံရျခင္းမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ယခုျပပြဲတြင္ျပည္ပေအဂ်င္စီမ်ားဖိတ္ေခၚရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းမေကြး  တိုင္းေဒသႀကီး၊ အလုပ္သမားညႊန္ ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမို႔မို႔သြင္ကေျပာၾကားသည္။ထို႔အျပင္ “ယခုလိုအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျပပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ေတြ႔ခြင့္ရၿပီးအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာထဲကမွ မိမိလုပ္ကိုင္ခ်င္ေသာအလုပ္အကိုင္ ကိုတစ္ေနရာတည္းတြင္ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္မွာရွိေနၾကတ့ဲအလုပ္လက္မ့ဲျပည္သူ မ်ားအတြက္လည္းတကယ့္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ျပပြဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလိုတစ္ေနရာတည္းတြင္ အလုပ္ အကိုင္ကိုရွာေဖြရယူႏိုင္ ေသာေၾကာင့္အလြန္ကိုအ့ံၾသၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ရပါေၾကာင္း” ျပပြဲလာေရာက္ေလ့လာသူ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ Action Aid Myanmarမွစီမံခ်က္တာဝန္ခံ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္လိႈင္က ေျပာျပသည္။
          ထိုအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲတြင္ Agile Manpower Services Co.,Ltd (ျပည္တြင္း/ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီလီမိတက္)၊GREEN OASIS Co.,LTD(ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ)၊ ဖူးျပည့္ ေသာ္ကုမၸဏီလီမိတက္(ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ)၊ Myanmar Worker (Management Services Co.,Ltd(ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ)၊ ၾကယ္စင္ျမင့္ျမတ္ေအာင္ကုမၸဏီလီမိတက္(ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ)၊အာရွလုပ္သားဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ(ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ၊G-ေရႊပင္လယ္ (ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ)၊သန္းသန္း(ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ)၊ ထူးသစ္ေဇ (ျပည္ပ  အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ)၊ Hein Myint Myant Co.,Ltd(ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ)၊ Swimming Pool ကုမၸဏီ၊ GBSဂြတ္(ဒ္)ဘရားသား(စ္)ကုမၸဏီလီမိတက္၊ စြမ္းအားတံခြန္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ လီမိတက္၊စိန္စိုးစံကုမၸဏီလီမိတက္-3 Seasons Furniture (သစ္အေခ်ာထည္စက္ရံု)၊ PPT-Oversea Enployment Agency ၊ NAT&4Travel&Tour Co.,LTD၊ Aye Lin Let HtutCo.,Ltd၊ AAM (All Accces Myanmar)၊ တင္ဝင္းထြန္းထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္၊ သစ္အေျခခံစက္ရံု(ပခုကၠဴ)၊ Snow Mountain ေရသန္႔၊ Pakokku Star Group Co.,Ltd၊ Yuan Fend Myanmar Co.,Ltd၊ Myanmar Magic Link Co.,Ltd စသည့္  ေအဂ်င္စီတို႔ကလာေရာက္ျပသေပးလ်က္ရွိၿပီးအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိုင္း၊မေလးရွား၊စကၤာပူ၊ဂ်ပန္၊မကာအို စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ အထည္ ခ်ဳပ္၊ ကြန္ကရစ္၊ပိုက္လြတ္စက္ရံု၊မ်က္ႏွာခ်ပ္ ေက်ာက္ျပားထုတ္စက္ရံု၊ ျခင္ေဆးေခြထုတ္စက္ရံု၊ ပင္လယ္စာစက္ရံု၊ သစ္ေခ်ာထည္လုပ္ငန္း၊လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား၊ဝရိန္လုပ္သားမ်ားႏွင့္အျခားစက္ရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီးျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ကုမၸဏီမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္စက္ရံု အလုပ္ရံု  မ်ိဳးစံု၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ဟိုတယ္မ်ား၊စားေသာက္ဆိုင္၊ အေရာင္းစာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊လံုၿခံဳေရးႏွင့္  ကားေမာင္း လုပ္ ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
          အဆိုပါအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျပပြဲသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမို႔မို႔သြင္၊ ပခုကၠဴခရိုင္ ဒုတိယခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကံေစာလိႈင္၊ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ  အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္ရွာေဖြသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။
                                                        ဆလိုင္းကိုကီး

0 comments:

Post a Comment