Tuesday, February 20, 2018

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊စက္ပစၥည္းႏွင့္နည္းပညာ အကူအညီမ်ား နိုင္ငံေတာ္မွပံ႔ပိုးေပးနိုင္ရန္ ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္

မေကြး     ေဖေဖာ္၀ါရီ     ၁၉

ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံံ႔အျပားတြင္ အျခားသစ္ပင္မ်ားႏွင့္ေရာေနွာေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိျပီး  မေကြး၊  မႏၱေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည့္ ႏွစ္ရွည္ပင္တစ္မ်ိဳးမွာ ေလ်ာ္ျဖဴ ပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုအခါ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္အတူ သဘာ၀ေလွ်ာ္ျဖဴပင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ရွားပါးလာျပီး ေလွ်ာ္ျဖဴပင္က ထုတ္ယူရရွိသည့္ ေလွ်ာ္ျဖဴေစ်းမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးသူ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္စိုက္ပ်ိဳးလာေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန အေသးစား ႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနတို႔မွ ယေန႕နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မေကြးျမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား ေတြ႔ဆံု၍ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္  က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းဘ႑ာေရးႏွင့္စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း၊ သယံဇာ တႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေဇာ္၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆး ေရးဦးစီးဌာန အေသးစား ႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာ္ျဖဴပင္ဟာ ေရ၀ပ္တဲ႔ ေနရာကလြဲျပီး ေျမေနရာမေရြး စိုက္ပ်ိဳးနိုင္တဲ႔အတြက္ ဆီထြက္ သီးႏွံနဲ႔ သီးပင္စားပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းျခင္းမရွိတဲ႔ ေျမမ်ိဳးေတြမွာ အမ်ားအျပား စိုက္ပ်ိဳးေအာင္ ျမင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွာေတာ႔ ယေန႔အထိ ေျမဧက(၅၀၀၀)ေက်ာ္မွာ အပင္ေရ(၆)သိန္းနဲ႔ အထက္ စိုက္ပ်ိဳးျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရွိရျပီး တိက်တဲ႔ စာရင္းဇယား အခ်က္ အလက္မ်ားရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္ဟု တို္င္းေဒသႀကီး စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆး ေရးဦးစီးဌာန အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း SME ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနနဲ႔ပူးေပါင္းျပီး SME ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေလွ်ာ္ျဖဴကို ေဒသထြက္ကုန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိျပီး ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္သူမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိ၍ အကူအညၤီ ေပးနိုင္ရန္ စိုက္ခင္းမ်ားအေရာက္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊အစုအဖြဲ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းရွိ ကာကြယ္ေတာမ်ားမွာ ေျမဧက(၅၀)အထိ ေလွ်ာက္ထားရယူနိုင္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးမွ ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ေၾကာင္း၊ ေပါင္းစပ္ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေလွ်ာ္ျဖဴေစး ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းကို လြန္ခဲ႔ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကတည္းက ရွိခဲ႔တယ္လို႔သိရွိရျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ေရြရင္ေအး၊မုန္႔လက္ေဆာင္း၊ဖာလူဒါ၊ေရခဲမုန္႔ စသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ သံုးစြဲၾကကာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ယက္ကန္း၊အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္ ကားမွန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေၾကာင္း သိရွိရျပီး ျမန္မာ႔ေလွ်ာ္ျဖဴ ေစ်းသည္ နိုင္ငံျခား၀ယ္လိုအားေကာင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္သည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ အပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ အေစးထုတ္ယူမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နည္းပညာမ်ားအျပင္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ေလွ်ာ္ျဖဴေစးကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္တင္ပို႔ရံုသာမက တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္နိုင္ဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊စက္ပစၥည္းႏွင့္နည္းပညာ အကူ အညီမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္မွပံ႔ပိုးေပးနိုင္ရန္  ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္သူမ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)


0 comments:

Post a Comment