Sunday, February 18, 2018

ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ သိုး/ဆိတ္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈျမွင့္တင္ေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ပခုကၠဴ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ျပည္သာယာခန္းမ၌ သိုး/ဆိတ္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈျမွင့္တင္ေရးအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ နံနက္၉နာရီအခ်ိန္က က်င္းပသည္။
ေရွးဦးစြာ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္းျမင့္ႏွင့္မေကြးတိုင္း  ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳတို႔က အမွာစကားေျပာၾကားၾကသည္။  ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးက အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာပ်ဴဟာႏွင့္သုိးဆိတ္တင္ပို႔မႈ ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊  UMFCCI အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဦးေအာင္ၾကည္စိုးက သိုးဆိတ္ထုတ္လုပ္မႈျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ စားသံုးသူ ေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေမာင္းက ဆိတ္အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ဆိတ္ေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္းအသီးသီးရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။  ဆက္လက္၍ (က) ထုတ္လုပ္မႈျမွင့္တင္ေရး၊ (ခ)  ပို႔ကုန္တိုးျမွင့္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားရရွိေရး၊ (ဂ) ေစ်းကြက္ ရရွိေရး၊ (ဃ) တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး စသည့္သိုးဆိတ္ေမြးျမဴတင္ပို႔မႈျမွင့္တင္ေရး စားပြဲဝိုင္းအား အုပ္စုဖြဲ႔၍  ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကၿပီး ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးကနိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
ထိုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက  ဦးေဆာင္၍ သိုး/ဆိတ္  ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈျမွင့္တင္ေရးအတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔ကို အေျခခံ၍ သိုးဆိတ္  ေမြးျမဴေရးဇုန္ႀကီးေပၚေပါက္လာၿပီးသိုးဆိတ္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈျမွင့္တင္၍ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားဝင္ေငြတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမင့္မားလာေစေရးတို႔အတြက္သိုးဆိတ္ေမြးျမဴသူ မ်ားႏွင့္ တင္ပို႔ေနသူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္  ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ား၊စီးပြားေရးဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အတား  အဆီးမ်ား၊ေစ်းကြက္ဝင္ ေရာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲ  သြားရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔သိုးဆိတ္မ်ားထုတ္လုပ္မႈျမွင့္တင္၍ လက္ရွိတင္ပို႔ေနေသာ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သာမက အျခားအလားအလာရွိသည့္ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ားသို႔  တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ေရး၊ ေမြးျမဴေရး နည္းပညာႏွင့္အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးျမွင့္ Value  Added ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္ေစရန္တို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားလြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ေစေရးတို႔အတြက္  ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္းျမင့္၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရး အဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ သိုးဆိတ္ေမြးျမဴတင္ပို႔မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးအသင္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊သိုးဆိတ္တင္ပို႔သည့္ကုမၸဏီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပခုကၠဴခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာ မ်ား၊ ေဒသခံသိုးဆိတ္ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။
ဆလိုင္းကိုကီး

0 comments:

Post a Comment