Sunday, January 7, 2018

မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည္

မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည္

ျပည္နယ္၊ တိုင္း သံုးခုရွိ ဝန္ႀကီးရာထူးမ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းရွိ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးကို ရာထူးမွအနားေပးၿပီး ၎တို႔ေနရာတြင္ အစားထုိးခန္႔အပ္ရန္ရွိေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတာက အတည္ျပဳေျပာ ၾကားသည္။
အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္ျပထားေသာ မေကြးတိုင္းလဝကႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္အျပင္ မေကြးတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္သည္ က်န္းမာ ေရးေၾကာင့္ အနားယူမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနသည္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ၂ႏွစ္သက္တမ္းသို႔ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား အေျပာင္းအေရႊ႕ ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္ဝန္ ႀကီးသည္ လႊတ္ေတာ္၏ စြပ္စြဲျပစ္ တင္ျခင္းကုိ ခံထားရသည္။ ဧရာ ဝတီတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္းသည္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က ႏုတ္ထြက္စာ တင္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ရက္ပိုင္းအတြင္း မေကြးတိုင္း ဝန္ႀကီးဦးေနမ်ဳိး ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ဝန္ႀကီးဦးစိုးျမင့္ အနား ယူမည့္ သတင္းထြက္ေပၚလာ သည္။
ဝန္ႀကီးအေျပာင္းအလဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ မိုးညိဳထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အဆက္အသြယ္မရရွိခဲ့ေပ။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ ဦးကမူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ကတည္းက ခရီးသြား ေနေၾကာင္းေျပာသည္။
‘‘ဒါက တိုင္းအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ ေတာ္က ဆံုးျဖတ္တာမဟုတ္ဘူး။ စီအီးစီက ဆံုးျဖတ္တာျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းခရီးမတြင္တဲ့ သူေတြကို ခရီးတြင္ေအာင္ တြန္းတဲ့သေဘာ ပါပဲ။ တျခားအျပစ္အနာအဆာ ဘာမွမရွိၾကပါဘူး။ လုပ္ငန္းေတြ က တခ်ဳိ႕ ေႏွာင့္ေႏွးတာရွိတယ္ လို႔ ေျပာၾကတာရွိတယ္။ တျခား ဝန္ႀကီးေတြလည္း သြက္လာ ေအာင္ အစားထုိးတဲ့သေဘာပါပဲ’’ ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတာက ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ အနားယူမည့္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးအမည္ကို တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အ လုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ၎တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ ထြက္ေၾကာင္း စာတင္ခဲ့ၿပီး ထုိသို႔ စာတင္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္ႏုတ္ထြက္ႏိုင္ သည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိေနၿပီး ဦးစိုးျမင့္ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ရာ လက္ခံေျဖဆိုျခင္းမရွိေပ။
ဦးစုိးျမင့္သည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသူ မဟုတ္ဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုင္း ဝန္ႀကီးအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမည္တင္သြင္းခန္႔အပ္ျခင္းခံရ သူျဖစ္သည္။
၎သည္ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ တာဝန္ယူစ ကာလကပင္ အေထာက္အကူ ကိရိယာျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ ေနရ သူျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးတာဝန္ယူထား သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန တြင္ ဦးစီးဌာန ၃၀ ခန္႔ရွိၿပီး ေငြလံုးေငြရင္း ကိုင္တြယ္ အသံုး ျပဳရေသာ အေရးႀကီးဌာနမ်ား လည္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဦးစိုးျမင့္သည္ တာ ဝန္ယူစဥ္ကာလကပင္ မေကြး တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး သို႔ တိုင္းအဆင့္ဦးစီးမွဴးမ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ျဖင့္ ေတာင္သူ အသိ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားလည္း ပံုမွန္ တက္ေရာက္ကာ ေမးခြန္းေမးျမန္း မႈကို ေျဖၾကားေလ့ရွိသည္။
မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းဝန္ႀကီးအသစ္မ်ားထပ္မံခန္႔ထားရန္ရွိၿပီး ယင္းအနက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ မေကြးတိုင္း အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ သည္ ဝန္ႀကီးတစ္ေနရာ ရရွိႏိုင္ သည္ဟု ခန္႔မွန္းသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။
ေနာက္ထပ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ပခုကၠဴခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားမွ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္  ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို လာမည့္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း ရက္မ်ား၌ ဝန္ႀကီးအေျပာင္းအလဲ ကိစၥကို တိုင္းအစိုးရက လႊတ္ ေတာ္တြင္ တင္ျပလာဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚသည္။
Share

0 comments:

Post a Comment