Sunday, December 24, 2017

တိရစၧန္ေကာင္ေရစာရင္းေကာင္ယူမည့္ စာရင္း ေကာက္မ်ားပညာေပးသင္တန္းဖြင့္ပဲြက်င္းပ
      ေခ်ာက္       ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္

 ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွတိရစၧာန္ေကာင္ေရစာရင္းေကာင္ယူ
မည့္ စာရင္းေကာက္မ်ားပညာေပးသင္
တန္းဖြင့္ပဲြကို ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ် ဳ ပ္ေရး ဦးစီးဌာန စည္းေဝးခန္းမ၌ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီအခ်ိန္ကက်င္းပပါသည္။

    အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဘိုႀကီး၊အမ်ိ ဳ းသါး
လႊတ္ေတာ္ကိုစားလွယ္ဦးခင္ဝင္း၊တိုင္း
ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးစိုးဝင္း၊ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ် ဳပ္ေရးမႈးဦးေက်ာ္ေဆြဝင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊ေဒါက္တာစိုးလင္း ႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားစာရင္းေကာက္ ္သင္တန္းသား ၉၈ ဦးႏွင့္စုစုေပါင္း ၁၂၀ဦး တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ တိရစၧာန္ေကာင္ေရ စာရင္းေကာင္ယူမွုကို၂၀၁၈ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ စာရင္းေကာက္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

                            မခ်ိဳ(ေခ်ာက္)

0 comments:

Post a Comment