Saturday, October 7, 2017

ႏွမ္းနက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွဳFree Fatty Acid ပါဝင္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းကြင္းသရုပ္ျပပြဲေဆာင္ရြက္

ႏွမ္းနက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွဳFree Fatty Acid ပါဝင္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းကြင္းသရုပ္ျပပြဲေဆာင္ရြက္

နတ္ေမာက္                   စက္တင္ဘာ ၆

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနကေဒသအတြင္းႏွမ္းနက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွဳမ်ားအရည္အေသြးျမင့္တင္ပို႕နိဳင္ရန္ကြင္းသရုပ္ျပပြဲကိုယမန္ေန႕နံနက္ကတမာပင္ရပ္ကြက္ရိွျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနရုံဝန္းအတြင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။
ကြင္းသရုပ္ျပပြဲသို႕ျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴးဦးႀကည္ျမင့္ကႏွမ္းစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားအားလက္ေတြ႕သရုပ္ျပရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားရွင္းလင္းေျပာႀကားခ့ဲသည္။အဆိုပါကြင္းသရုပ္ျပပြဲတြင္လႊတ္ေတာ္မွပါတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ခရိုင္ေျမအသုံးခ်ေရးတာဝန္ခံမ်ား၊NAG(Network Activities Group)အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴးႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲႀကေႀကာင္းသိရသည္။လွဝင္း(နတ္ေမာက္)

0 comments:

Post a Comment