Wednesday, August 16, 2017

၂၀၁၆/၂၀၁၇၊ပညာသင္ႏွစ္တကၠသ္ု္ိလ္ ဝင္စာေမးပဲြ၌ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္သည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဂုဏ္ထူးရေအာင္သင္ၾကားျပသေပးသည့္ဆရာဆရာမမ်ားအားဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

ျမိဳ႕သစ္ ၾသဂုတ္ ( ၁၃ )
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ၂၀၁၆/၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြတြင္ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခ့ဲသည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား/ဂုဏ္ထူးရေအာင္သင္ၾကားျပသေပး
ခဲ့ၾကသည့္ဆရာဆရာမမ်ားအားဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ပဲြကို ယေန႔ေန႔လည္(၂)နာရီကအမွတ္(၂)
အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၏{ပန္းသေျပ }ခန္းမတြင္က်င္းပသည္။
အခမ္းအနားတြင္တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသန္းေဆြ/
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးဦးတင္လင္း တို႔ကဂုဏ္ျပဳ အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲသည္။
ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြတြင္ဂုဏ္ထူးရရွိသူမ်ားႏွင့္ဂုဏ္ထူးရေအာင္သင္ၾကားေပးခ့ဲေသာဆရာဆရာမမ်ား၏ ဂုဏ္ျပဳမွတ္
တမ္းလႊာမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့သည္ ။
ဂုဏ္ျပဳပဲြသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးႏွင့္ဆရာဆရာမမ်ား/ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း
အင္အား(၁၅၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။
-------------------------------------------------
သန္းဝင္းထြန္း( ျမိဳ႕သစ္ )

0 comments:

Post a Comment