Tuesday, July 11, 2017

ပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအမ်ားစုရဲ႕ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားဟာ၊ အျခား နယ္ပယ္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ နိမ့္က်ေနေသးတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ သိပါတယ္

ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအမ်ားစုရဲ႕ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားဟာ၊ အျခား နယ္ပယ္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ နိမ့္က်ေနေသးတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ သိပါတယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ျမင့္မား တက္ႂကြလ ာေစေရး အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ သတ္မွတ္က်င့္သုံးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္အားထက္သန္တက္ႂကြစြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး လႈံ႔ေဆာ္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အသိပညာမၽွေဝမႈဖိုရမ္တြင္
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသည္‌့မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုမွာ

ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားနဲ႔ ႂကြေရာက္လာတဲ့ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားရွင္ -

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ ဒီကေန႔ အခမ္းအနားမွာ ခုလို တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ပထမဦးစြာ ယခုလို မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥကၠဌနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံး၊ ဒီအခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကသူမ်ားအားလုံးကို ကၽြန္မ အေနနဲ႔ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီအေရးႀကီးတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကတဲ့ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား အားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးဥပကာရ အထူးပင္တင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ဟာ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိေနတဲ့၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားတဲ့၊ က်ယ္ျပန္႔တဲ့၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ မူေဘာင္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေရးဆြဲျပဳစုေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားက သက္ဆိုင္သူအားလုံးနဲ႔ ၫွိႏႈိင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ အေရးကိစၥျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ရဲ႕ ဥေယ်ာဇဥ္မွာ ကၽြန္မေျပာၾကားခဲ့သလိုပါပဲ၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းဆိုတဲ့ “မူ”ေတြေပၚ အေျခခံၿပီး လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နဲ႔ ယုံၾကည္ခ်က္ခိုင္မာမႈရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းဟာ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ေက်ာ႐ိုးမ႑ိဳင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းဟာ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ေက်ာ႐ိုးမ႑ိဳင္ ျဖစ္

ႏိုင္ငံေတာ္ သာယာဝေျပာဖို႔အတြက္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါတယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔လို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရသူတိုင္း သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အ‌ေျခခံတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ ထြက္ေပၚလာေရး အတြက္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အသြင္ကူးေျပာင္းလာတာနဲ႔အမၽွ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း ပိုမိုၿပီး အေရးႀကီးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေ႐ြးခ်ယ္ခံ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြက ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႔အညီ တက္လာလိုက္၊ ဆင္းသြားလိုက္ ေျပာင္းလဲ ေနမွာပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အဆက္ျပတ္မသြားေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးအတြက္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာေတြ မေမ့ေပ်ာက္သြားေရး၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၲရားႀကီးကို ဟန္ခ်က္ညီညီ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ လည္ပတ္ေစတဲ့ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရတာကေတာ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြကို တာဝန္အသစ္နဲ႔ ဝတၱရားအသစ္ေတြ အပ္ႏွင္းေပးပါတယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရေတြရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြဟာ ကိုယ္တိုင္ႀကံဆ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိၾကရပါမယ္၊ သုံးသပ္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ မူဝါဒေတြ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္း၊ ခက္ခဲတဲ့ ျပႆနာရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းနည္းအဆိုျပဳခ်က္ေတြ တင္ျပေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရပါမယ္။ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြဟာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ မိမိတို႔ အထက္အရာရွိ၊ ဝန္ႀကီးေတြသိရမယ့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္းနဲ႔ သတၱိရွိရွိ တင္ျပႏိုင္ရပါမယ္။ တင္ျပဖို႔ တာဝန္လည္း ရွိၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ မလိုအပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ဖို႔၊ ဌာနေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား၊ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ အေတြးအေခၚ၊ အစဥ္အလာေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုလုံး ထိေရာက္ေကာင္းမြန္လာေစမဲ့ တီထြင္ႀကံဆမႈနဲ႔ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေပးဖို႔ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္က အားေပးပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ “မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္“ အေတြးအေခၚအတြက္ ေနရာ မရွိႏိုင္

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံေတြ ေျပာင္းလဲလိုက္တာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဒီေမၽွာ္လင့္ခ်က္အသစ္ေတြ ျပည့္ဝ လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ “မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္“ အေတြးအေခၚအတြက္ ေနရာ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းဆိုတာ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစိုးရအေပၚမွာ တာဝန္ခံရမွာပါ။ အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ သမာသမတ္ ရွိရွိ၊ လုပ္ငန္းတာဝန္သိသိ၊ အသိဉာဏ္ပါပါ၊ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား၊ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္႐ြက္ ေပးၾကရပါမယ္။ ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံအရ၊ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြဟာ ဒီေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျပည့္ဝလာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္႐ုံသာမကဘဲ ကမၻာေပၚမွာ အထက္ျမက္ဆုံး ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အလားအလာ ရွိၾကတယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကၽြန္မအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလနဲ႔ အခုအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ ကာလေတြအတြင္းမွာ တာဝန္ကိုယ္စီ အေလးထားတဲ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ ဥယ်ာဥ္မွဴး စတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကစၿပီး မိမိတို႔ရာထူးတာဝန္အျမင္‌့ဆုံး အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအထိ၊ အဆင့္အတန္း၊ ေနာက္ခံ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံေသာ ဝန္ထမ္းေတြကို သိရွိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုလိုအခြင့္အခါ ႀကံဳႀကိဳက္တုန္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳခံခ်င္လို႔မဟုတ္၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္၊ ဂုဏ္ေက်ာ္ၾကားမႈအတြက္ မဟုတ္၊ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳဖို႔ သက္သက္၊ မၾကာခဏ ဆိုသလို ေပၚေပါက္တက္တဲ့ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကားက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအားလုံးကို ဒီေနရာကေန ကၽြန္မ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္အေပၚ ဂုဏ္ယူၾကပါ။ ျပည္သူအမ်ား ေမၽွာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ တည္ၿငိမ္လုံၿခဳံၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရာမွာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရေစတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕အခန္းက႑ကို ဂုဏ္ယူၾကပါလို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ့္ တာဝန္ေတြရွိတယ္ ဆိုတာကို သိရွိနားလည္ထားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဝန္ထမ္းေတြ သင့္ေလ်ာ္မၽွတတဲ့ လုပ္ခလစာ ရရွိေရး၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေထြေထြခံစားခြင့္ေတြ ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအမ်ားစုရဲ႕ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားဟာ၊ အျခား နယ္ပယ္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ နိမ့္က်ေနေသးတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ သိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာျပလိုပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ နည္းမရွိေသးပါဘူး။ လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္ေပးတဲ့အခါမွာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး ေရရွည္ တည္တန္႔ေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးျမႇင့္ေပးရမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း အေျခအေနနဲ႔အညီလည္း ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြကို အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးသြားမွာျဖစ္

လစာတိုးျမႇင့္ေရးဟာ ကၽြန္မတို႔ ဝန္ထမ္းေတြေမၽွာ္လင့္သလို ခ်က္ခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြကို အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ခြင္ဖန္တီးျခင္း၊ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ ေနမႈထိုင္မႈ အေျခအေနေတြ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းအိမ္ယာေတြ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္သလို၊ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းေတြအားလုံး ႏိုင္ငံအေပၚသစၥာရွိစြာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္အၿပီးမွာ၊ လုံလုံၿခဳံၿခဳံ၊ သိကၡာရွိရွိ ေနထိုင္သြားႏိုင္ဖို႔ အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မွာဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လက္ရွိကာလနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္ေတြအတြင္း လိုအပ္မယ့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ျပည့္ဝေရးအတြက္ အစီအမံေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ထူးကဲတဲ့ နည္းပညာနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ အဲဒီစိန္ေခၚမႈေတြထဲမွာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲတဲ့ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈေတြနဲ႔ အေလၽွာ႔အတင္း လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြလည္း ပါရွိေနပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျဖရွင္းယူလာခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြကို ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက လာမယ့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ေျဖရွင္းယူရမယ့္ အေနအထားမွာရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ မွားယြင္းမႈေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တစ္ဖက္မွာလည္း နည္းပညာသစ္ေတြ၊ တီထြင္ ႀကံဆမႈေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားရွာေဖြ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖင့္ ႀကဳံေတြလာႏိုင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ အဓိကအားျဖင့္ ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္မႈ၊ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲ၊ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း၊ စီမံေဆာင္႐ြက္တတ္မႈနဲ႔ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မႈ စတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ လိုအပ္ပါမယ္။ ဒါေတြကို ႀကိဳးပမ္း‌ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ့္သူေတြ၊ ဒီီလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကက်တဲ့သူေတြကေတာ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ တန္ဖိုးအရွိဆုံး အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က Civil Services Academy ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းဟာ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မႈတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေတြ သြားေရာက္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြပိုမိုၿပီး ပြင့္လန္းလာတဲ့အတြက္ ေက်နပ္အားရမိ ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အလမ္းေတြကို စနစ္တက် အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီးလက္ေတြ႕က်က် အာ႐ုံစိုက္ အသုံးခ်သြားႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အဖိုးထိုက္တန္တဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္ေတြနဲ႔ မူဝါဒဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚပညာေတြ ရရွိ တိုးပြားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နဲ႔ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားမႈျပဳတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာနဲ႔ စနစ္ထြန္းကားေရး

ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နဲ႔ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားမႈျပဳတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာနဲ႔ စနစ္ထြန္းကားေရး အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္႐ြက္တာေၾကာင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာ႐ုံသာမက တစ္ဖက္မွာလည္း ျပည့္သူ႕ဝန္ထမ္း အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း တစ္ကိုယ္ရည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လိုစိတ္ေတြ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကို ရာထူးတိုးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားရာမွာ ဓမၼဓိဌာန္က်ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ သတ္မွတ္တိုင္းတာခ်က္ေတြနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္နဲ႔ စြမ္းရည္အလားအလာရွိမႈကို သုံးသပ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဘက္လိုက္မ်က္ႏွာသာေပးတယ္၊ နီးစပ္သူကို ခ်ီးေျမႇာက္တယ္လို႔ အထင္အျမင္ စိုးစင္းမၽွပင္မရွိေစႏိုင္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္မိဖို႔ သတိထားရပါမယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္လိုစိတ္၊ တက္တက္ႂကြႂကြ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ေတြ အမွန္တစ္ကယ္ ေပၚထြန္းလာေစၿပီး၊ တစ္ဖက္မွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္မွာ လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္လာေစမွာပါ။

ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းက ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ မတူကြဲျပားမႈေတြကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ဖို႔ အေရးႀကိီးပါတယ္။ ယေန႔ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိေျမ၊ လူမ်ိဳးစု၊ ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ၊ အသိုင္းအဝိုင္း၊ ဥစၥာဓန၊ က်ား/မ လိင္ ကြာျခားမႈေတြေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ဝန္ထမ္းေလာကထဲ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရး အခြင့္အလမ္းေတြ ပိတ္ဆို႔ေနမယ္လို႔ မခံစားရေစသင္‌့ပါဘူး။ ဘယ္လို ေနာက္ခံအသိုင္းအဝန္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဆုံး၊ အေတာ္ဆုံးေတြ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေလာကအတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး အေနၿမဲေစမယ့္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ေရးစနစ္ကိုပဲ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ရပါမယ္။ အမွန္တစ္ကယ္ အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္း ေလာကကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းဟာ မွန္ကန္တဲ့ တန္ဖိုးထားမႈေတြ ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့အျပင္ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈလည္း ရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ ကြဲျပားျခားနားျခင္းကို အက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ၄င္းတို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပိုမိုၿပီးထိေရာက္ေကာင္းမြန္ၾကတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ဟာ ကၽြန္မတို႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ မ႐ြံ႕ပါဘူး။ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြအနက္ အဓိကအက်ဆုံးကေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈဟာ တိုင္းတာဖို႔ ခက္သလို၊ သတိျပဳမိဖို႔လည္း ခက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေသးတာကေတာ့ ယုံမွား သံသယ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈဟာ အယုံအၾကည္ရွိမႈ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္း ယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလုံးရဲ႕ ဂုဏ္ရွိမႈတို႔ကို တိုက္စားဖ်က္ဆီးပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အဂတိလိုက္စားျခင္းဟာ လူအနည္းငယ္ရဲ႕အက်ိဳးကို အမ်ားအက်ိဳးအထက္မွာ ထားရွိျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဗဟိုမူျဖစ္တဲ့ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိပါးေစပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေရးနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားေပးဖို႔၊ တိုင္ၾကားေရးနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရား ထိေရာက္မႈရွိဖို႔၊ အဆင့္ျမင့္ရာထူးရာခံရွိသူေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာဖို႔၊ နည္းပညာအသစ္ ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပံ့ပိုး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္စားႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္း ကို နည္းပါးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ စတဲ့အစီအစဥ္ေတြလည္း ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္ထားပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းဟာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တစ္ခုလုံးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ မိမိတို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈကိုလည္း တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ သိကၡာရွိရွိေနတတ္ဖို႔၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းဖို႔၊ မိမိအလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အမ်ားျပည္သူဘက္ကလည္း ျပည္သူဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ေလးစားမႈနဲ႔ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံဖို႔လိုအပ္ပါမယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈကို အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို တည္ေဆာက္ႏိုင္ မွလည္း အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

နိဂုံးမခ်ဳပ္ခင္မွာ ယေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ရဲ႕ Global Study on Intrinsic Motivation in Developing Countries ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပံ့ပိုး ေပးၾကသူ အားလုံးအားလည္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုပါတယ္။ လာမယ့္ သုံးရက္တာကာလအတြင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္မယ့္ Knowledge Forum ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္လည္း ေတာင္းပန္လိုပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈေတြကေန ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ေတြ ထြက္ေပၚလာလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အေဝးကေန ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို မၽွေဝေပးၾကမယ့္ ပညာရွင္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ Global Study ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပထမဦးဆုံး ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်နပ္အားရမိၿပီး ထြက္ေပၚလာမယ့္ ရလဒ္ေတြကိုလည္း စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနပါမယ္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံလို အေျပာင္းအလဲကို ရွာေဖြေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုသာမက ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္လို႔ေတာင္ ေခၚဆိုႏိုင္တဲ့ ကာလရွည္ၾကာစြာ အျမစ္တြယ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အက်င့္စ႐ိုက္ေဟာင္းေတြကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးရာကေန ထြက္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ဒီတာဝန္ကို မတြန္႔မဆုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဝန္ထမ္းေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမယ္”ဆိုတဲ့အတိုင္း ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အစြမ္းအစေတြကို အမွန္တစ္ကယ္ ထြက္ေပၚလာေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၊ အစုအဖြဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြကို တိုးတက္လာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ၿပီး ဒီမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီအခမ္းအနားမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးအားေပးမႈ အားလုံးကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္လမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္လွမ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလုံး အမွန္တစ္ကယ္ ေလးစားဂုဏ္ယူ အားထားရတဲ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေရးဆိုတဲ့ ဘုံရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ကၽြန္မတို႔အားလုံး တစ္ေသြးတစ္သားတည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Source: Myanmar State Counsellor Office

0 comments:

Post a Comment