Saturday, June 10, 2017

သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္ online မီဒီယာ သင္တန္း 5-7. 7. 2017, မေကြးျမိဳ႕

သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္ online မီဒီယာ သင္တန္း
5-7. 7. 2017, မေကြးျမိဳ႕

ဘီဘီစီမီဒီယာအက္ရွင္ အေနျဖင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာသမား၊ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ အြန္လုိင္း မီဒီယာဆုိင္ရာ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ျဖင့္ (၃) ရက္တာသင္တန္းတစ္ခုအား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚလုိပါသည္။ သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္ေပးရန္ႏွင့္  မိမိ တို႕၏ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္လည္း အြန္လုိင္း သတင္းတင္ဆက္မႈအရည္အေသြး ႏွင့္ နားေထာင္ၾကည့္ရႈသူ ပရိတ္သတ္ထံသုိ႔ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လက္လွမ္းမီွေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ အေထာက္အ ကူျပဳမည္ဟု ရည္ရြယ္ပါသည္။
သင္တန္း သုံးရက္အတြင္း ပါ၀င္မည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ --
• သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္
• မုိဘုိ္င္း ဗီဒီယုိ အတတ္ပညာမ်ား
• လူမႈကြန္ယက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ား
• ေကာလဟလသတင္း၊ မွားယြင္းေသာသတင္းမ်ားေဖာ္ျပမႈ၊ အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းျခင္း
• ပ႗ိပကၡအတြင္း မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑

သင္တန္းအား ဘီဘီစီမီဒီယာအက္ရွင္မွ သင္တန္းဆရာမ်ား ဦးေဆာင္၍  မေကြးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းတြင္း အယူအဆမ်ား ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ျခင္း ၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕သရုပ္ေဖာ္မႈမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆုံး သတင္းေထာက္လုပ္သက္တစ္နစ္ ႏွင့္အထက္အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။သင္တန္းတြင္ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ပုိ႔ခ်သင္ၾကားမည္ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ပိုင္းျဖင့္ သင္ၾကားမႈတြင္လည္း ဘာသာျပန္လည္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းအား မေကြးတုိင္ းေဒသၾကီးအေျခစုိက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္အျပင္ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအေျခစိုက္သတင္းအားေဖာ္ျပေရးသားေသာ အျခားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္း ေထာက္မ်ား လည္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

စိတ္၀င္စားသူသတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ jack.aung@mm.bbcmediaaction.org သုိ႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေပးပုိ႔ရပါမည္။ ေလွ်ာက္လြာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပးပုိ႔ ရမည္

• အမည္
• မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းအမည္
• ရာထူး
• လုပ္သက္
• မိမိတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ သင္တန္းမ်ား
• ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာအျပည့္အစုံ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလိပ္စာ စေသာအခ်က္အလက္မ်ား ျဖင့္ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ တနလၤာေန႔ ေနာက္ဆုံးထားျပီး ေပးပုိ႔ရမည္။

ဘီဘီစီမီဒီယာအက္ရွင္သည္ ဘီဘီစီ၏ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ NGO တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕သည္ မီဒီယာကုိ အသုံးျပဳျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ႏွင့္ မိမိတုိ႕၏အခြင့္အေရးကုိ သိရွိနားလည္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ေဒသခံမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူေပါင္းျပီး ဆန္းသစ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ထုတ္လႊင့္ျပီး ပရိသတ္မ်ားအား အသိေပးျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပရိသတ္မ်ားစိတ္၀င္စားလာေအာင္လုပ္ေပးျခင္း။ မီဒီယာအခန္းက႑မ်ားတြင္ ပုိမုိဖြံ႕ျဖဳိးလာေစရန္ သင္တန္းမ်ားပုိ႕ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment