Sunday, June 4, 2017

၆၆ဃႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး၀င္းျမင့္၏အျမင္

(ဦး၀င္းျမင့္နဲ႔ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့တုန္းက ၆၆ဃ နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေမးတဲ့ေမးခြန္းကို ဥကၠဌႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့တာကို အသံဖမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ အခု အဲဒါကို စာျပန္စီၿပီး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္)
၆၆ဃႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး၀င္းျမင့္၏အျမင္
««««« ««««« ««««« ««««« ««««« ««««« «««««
၆၆ ဃ ဥပေဒသည္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပဌာန္းခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ပထမအႀကိမ္သက္တမ္းက ျပဌာန္းခဲ့တာ၊ ပထမအႀကိမ္သက္တမ္းက ျပဌာန္းခဲ့တာဆိုေတာ့ ဒါကုိ ေျခေျချမစ္ျမစ္ေျပာမယ္ဆုိလို႔ရိွရင္ ၆၆ဃ နဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ ပထမဦးဆုံးရိွတာက က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ရိွတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူက လူတစ္ေယာက္ကုိ ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ အသေရဖ်က္တယ္၊ သူ႕ရဲ႕ သိကၡာနဲ႔ေလ်ာ္ညီစြာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အသေရဖ်က္ဖုိ႔ ဂုဏ္သိကၡာက်ဖို႔ စာနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေပနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အရုပ္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သေကၤတနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေျပာအဆိုနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဖ်က္တယ္ဆိုရင္ သူက ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္ထိလည္း စီရင္ခ်က္ခ်လို႔ရတယ္။ ဒဏ္ေငြလည္း ခ်လုိ႔ရတယ္။ ဒဏ္ေငြနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္နဲ႔လည္း တြဲခ်လုိ႔ရတယ္။
၂ႏွစ္တိတိဆိုေပမယ့္ ၂ႏွစ္ခ်ရမယ္လုိ႔ မဆိုလိုဘူး။ ဒါ တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင္ျခင္တုံတရား။ သူ႕ရဲ႕ သုံးစြဲတဲ့ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္တဲ့ အတိမ္အနက္ေပၚမွာ ျပစ္ဒဏ္ရဲ႕ အႀကီးအေသးက ဒါ တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင္ျခင္တုံတရား။ ဒါက ပုဒ္မ ၅၀၀။ ေကာင္းၿပီ။ ၆၆ဃမတုိင္မီ အီလက္ထေရာနစ္အက္ဥပေဒဆိုတာရိွတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္အက္ဥပေဒက ၃၄ဃ။ အဲဒီ ၃၄ဃမွာလည္း အီလက္ထေရာနစ္တစ္ခုခုနဲ႔ စက္ပစၥုည္းတစ္ခုခုနဲ႔႔ လုပ္မယ္ဆုိရင္ မူလဥပေဒက ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္၊ ေနာက္တစ္ခုက က်ေနာ္တုိ႔က ၿပီးခဲ့တဲ့ သက္တမ္းမွာပဲ က်ေနာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏိႈင္းၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေတာ့ ၅ သိန္းကေန သိန္း ၅၀ အထိ ဒဏ္ေငြ ဒါကုိေျပာင္းခဲ့တယ္။ အဲဒီ အီလက္ထေရာနစ္ၿပီးေတာ့မွ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါတယ္။ အဲဒီ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကလည္း
ဒီကာလ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပဌာန္းတာမဟုတ္ဘူး၊ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့တယ္။
အခု ၆၆ ဃ လာတဲ့အခါၾကေတာ့ အခု မီဒီယာေတြကလည္း ဒါကုိ ေျပာၾကတယ္။ ေရးၾကတယ္။ က်ေနာ့္ဆီလည္း တခ်ိဳ႕သံအမတ္ ေလးငါးေယာက္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြေပါ့ေနာ္။
ပညာရွင္အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ဒီလုိပဲ လာေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးေတာ့ ဥပေဒရဲ႕သေဘာက တရားမွ်တရမယ္။ သူ႕မွာေျပာခြင့္မရိွဘူးဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ရိွတယ္။ သူ ေျပာတာ သူ တာ၀န္ယူရမယ္။ ဘယ္လုိ တာ၀န္ယူရမလဲ။
သူ႕မွာ အေထာက္အထားရိွတယ္၊ မွန္တာေျပာတယ္၊ ဟုတ္တာေျပာတယ္ဆိုရင္ သူ႕မွ ကင္းလႊတ္ခြင့္ရတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ့္မွာ အေထာက္အထားလည္းမရိွဘူး၊ လူတစ္ေယာက္ကုိ မလုိမုန္းထာားနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ သူ ဒီလုိႀကီးေျပာေနမယ္ဆုိရင္ အဲဒါကိုအေရးမယူရဘူးဆိုရင္ အဲဒါဥပေဒမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဟိုဘက္ကလည္း ဥပေဒအရ ခံစားခြင့္ေပးရမယ္။ ဥပေဒအကာအကြယ္ေတာ့ သူ႔ေပးရမယ္။ သူ႔မွာ တစ္ဖက္ကလည္း ေျပာခြင့္ရိွသလုိ၊ တစ္ဖက္ကလည္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္ခြင့္ေတြရိွေနရတယ္။ ေျပာခြင့္ရိွတယ္၊ အထာက္အထားရိွတယ္။
ဒီလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ကို မင္းကေတာ့ အေျပာခ်ည္းခံ၊ ငါကေတာ့ ေျပာမယ္ ဆိုရင္ အဲဒါ ဘယ္လုိတရားမွ်တမႈရိွမလဲ။ ဒါတစ္ခ်က္။
ေနာက္တစ္ခုက အဲလိုဆိုလို႔ရိွရင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဘယ္လိုတည္ၿငိမ္မလဲ။ ဥပေဒရဲ႕ အာနိသင္မရိွဘူးဆိုရင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဘယ္လိုတည္ၿငိမ္မလဲ။ သူကလည္း သူ႕ေျပာ၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕ ဟိုရပ္ရြာ ဒီရပ္ရြာေျပာ၊ ဟိုအဖြဲ႕က ဒီအဖြဲ႕ေျပာ၊ ေျပာခ်င္တာေျပာဆိုရင္ေတာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမတည္ၿငိမ္ေတာ့ဘူး။
အဲဒီေတာ့ ဥပေဒမရိွတဲ့ မင္းမဲ့စရိုက္ျဖစ္သြားမယ္။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အခု ေျပာခြင့္မရိွဘူးဆုိတာ မရိွဘူး၊ ေျပာခြင့္ရိွတယ္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိထင္ျမင္ယူဆခြင့္ဆိုတာက ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဆိုတာက က်ေနာ္တုိ႔ တခ်ိဳ႕လူေတြက နားလည္မႈလြဲေနၾကတယ္။
လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ဆိုတာ လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာဆဲဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာပုတ္ခတ္ေစာ္ကားခြင့္နဲ႔ သြားလြဲေနတယ္။
အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားေနတဲ့သူေတြက အဲဒါကုိ သူ႕ကုိကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရမယ္တဲ့။ ဟိုဘက္က တစ္ဘက္ေစာင္းႀကီးခံရတယ္ဆုိရင္ ဒါက ဥပေဒမဟုတ္ေတာ့ဘူး
ဒါက တစ္ခ်က္ ။
ေနာက္တစ္ခ်က္က တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္။ ဒါ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာအရဆိုေတာ့ ပုိရွင္းျပမွ လိပ္ပတ္လည္လိမ့္မယ္။တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္ မဟုတ္ဘူး အဲဒါဆိုလုိ႔ရိွရင္ က်ေနာ္ ခုနကေျပာခဲ့သလို ပုဒ္မ ၅၀၀ အရ ၂ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဒဏ္ေငြ အဲဒီလိုလုပ္ပါလား တဲ့။
ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဟုိက ပုဒ္မ ၅၀၀ အရက ႏႈတ္နဲ႔ေျပာရင္၊ အခု ဒီမွာေျပာရင္ ဒီလူေလာက္ပဲ သိမွာ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာေျပာရင္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ေလာက္မွာပဲ သိမွာ ၊ ရပ္ထဲရြာထဲမွာေျပာရင္ ရပ္ထဲရြာထဲေလာက္ပဲသိမွာ ။
အခု ဒီ ၆၆ဃက အဲဒီလုိမဟုတ္ဘူး၊ သူက အြန္လုိင္းတင္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီေနရာတည္းတင္ သိတာမဟုတ္ဘူး၊ ဆိုေတာ့ ဟိုဟာက ၂ ႏွစ္၊ ဒီဟာက ၃ ႏွစ္ ၊ ဘာမ်ားလုိ႔လဲ။ တစ္ႏွစ္ပဲကြာတယ္။
ဒါေပမယ့္ cause and effect က ခံရတာ နည္းနည္းေနာေနာမဟုတ္ေတာ့ဘူး ၊ ဒီရပ္ရြာနဲ႔ ဒီလူ႕အဖြဲ႕အစည္းပဲ သိတာ မဟုတ္ဘူး ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအကုန္ ျပန္႔ထြက္သြားၿပီ ၊ တားလုိ႔လည္းမရေတာ့ဘူး၊ ဒီလုိရိွတယ္၊
ရိွတဲ့အခါက်ေတာ့ လူေတြကေျပာတယ္ ၂ႏွစ္ေလ်ာ့ပါလားတဲ့။ cause and effect က မတူဘူး။ ထိေရာက္မႈလည္းမတူဘူး။ ဒီ ၃ ႏွစ္ဆိုတဲ့ဟာကလည္း ဥပေဒသေဘာနဲ႔ေျပာမယ္ဆုိရင္ သတ္မွတ္ထားတာ ၊ တရားဥပေဒက ၃ ႏွစ္ သတ္မွတ္လုိ႔ ၃ ႏွစ္ခ် ၆ လ ခ်လည္းရတယ္၊ တစ္လ ခ်လည္း ရတယ္၊ တစ္ပတ္ခ်လည္း ရတယ္၊ ဒါက တရားသူႀကီိးရဲ႕ ဆင္ျခင္တုံတရားအေပၚမူတည္တာ၊ ဥပေဒက အျမင့္ဆုံးကုိ သတ္မွတ္ထားတာ၊
ထို႔အတူပဲ တခ်ိဳ႕က ၃ ႏွစ္မို႔လုိ႔ အာမခံမရဘူးဆုိၿပီး ေျပာၾကပါတယ္။ အာမခံမရဘူးေပါ့၊ အာမခံကလည္း တရားသူႀကီးက သူ႔ဆင္ျခင္တုံတရားက ေပးရင္ ရတယ္၊ လုံး၀မေပးရဘူးဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ လူေတြက ဥပေဒကုိ မသဲကဲြဘူး၊
မသဲကြဲဘဲနဲ႔ ေရးေျပာေနေတာ့ခက္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမယ္။ တရားသူႀကီးက သူ႕ဆင္ျခင္တုံတရားနဲဲ႔ ဒါ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္တယ္၊ ကေလးသူငယ္ျဖစ္တယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုျဖစ္တယ္၊ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္တယ္၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းဘူး စသျဖင့္ အာမခံေပးလုိ႔ရတယ္။
လူသတ္မႈေတာင္ အာမခံေပးလုိ႔ရတယ္၊ အဲဒီအေနအထားရိွပါတယ္၊ အဲဒီအေနအထားရိွတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုက အျပင္မွာျဖစ္ေနသလုိ ေျပာမယ္ဆုိရင္ - မီဒီယာေတြ ျဖစ္ေစခ်င္သလုိေျပာမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ကေတာ့ သူတုိ႔ ေရးခ်င္တာေရးမယ္၊ ေျပာခ်င္တာေျပာမယ္ အေျပာခံရတဲ့သူက ခံဆုိရင္ ၊ သူတုိ႔ကေတာ့ ဥပေဒလြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ပဲ က်န္တဲ့သူေတြက ခံဆိုတဲ့အခါက်တာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဒါကုိမွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ရတယ္၊ ဥပေဒဆိုတဲ့သေဘာတရားအရကုိက တရားမွ်တမႈရိွရမယ္။ ဥပေဒဆိုတာဟာက ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ၊
ဟိုဘက္ ဒီဘက္ မေစာင္းရဘူး ၊ ဒီလုိပဲ ဒီဘက္ကေျပာတဲ့သူက ေျပာသလုိ၊ ဟုိဘက္က ခံရတဲ့သူကုိလည္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈေပးရမယ္၊ မဟုတ္ရင္ သတ္ပြဲေတြ ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြ ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့၊ မတည္မၿငိမ္ေတြျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။
မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေတာ့ ယႏၱရားပ်က္ေရာ၊ ယႏၱရားပ်က္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ၊ ဒီမိုကေရစီက ရဦးမလား၊ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဟုတ္ပါတယ္။ အၾကံေပးတာက အၾကံေပးတာပဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ယေန႔အထိေတာ့ ဘယ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဘယ္ေကာ္မတီ၊ ဘယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကမွ ဒါကုိ တင္ထားတာ မရိွဘူး။
ေဇာ္သူရိန္ထြန္း
SRYN

0 comments:

Post a Comment