Tuesday, June 27, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္


မေကြး     ဇြန္      ၂၆

 ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ကို ယေန႔  နံနက္ (၁၀၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ စတင္က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ နွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၆၈)ဦးရွိသည့္အနက္ (၆၆)ဦးတက္ေရာက္၍ (၉၇.၀၆)ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ေရာက္သျဖင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေၾကာင္းနွင့္ စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
 လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေရွးဦးစြာ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒုတိယ(၆)လပတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရာ ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ထို့ေနာက္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၄)ခုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၁)ဦးက ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ ၀န္ႀကီး(၆)ဦးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 
ဆက္လက္၍ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ သဲေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ အမႈိက္မ်ားစြန္႔ပစ္သည့္ ကိစၥအား တားဆီးေပးေစလိုေၾကာင္း အဆိုကို  လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ ပခုကၠဴၿမိဳနယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ေဒၚဇင္နီနီ၀င္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြး ရန္ သေဘာတူခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
 ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ကို (၁၂း၀၅)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားေၾကာင္းနွင့္  ဒုတိယေန႔ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ အဂၤါေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီီအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာ၍ အစည္းအေဝးကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ေျကာင္း သိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment