Friday, June 16, 2017

စိုက္ပ်ိုးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ယူရန္ ေစာင့္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ားအား ေတာင္သူစိုက္ပ်ိုးေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္


မင္းဘူး     ဇြန္     ၁၂

မင္းဘူးျမို႕ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ျမို႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေတာင္သူမ်ားအား မိုးရာသီးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိုးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရာသီအခ်ိန္မီ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္႐ွိေရး ေန့စဥ္ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ ္ရွိရာ စိုက္ပ်ိုးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ယူရန္ အလွည့္က်ေစာင့္ ေနေသာေတာင္သူမ်ားထံသို့ မင္းဘူးျမို႕နယ္ စိုက္ပ်ိုးေရးဦးစီးဌာနမွ ဦစီးမွဳဴးနွင့္ ့္ဝန္ထမ္းမ်ား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ ေတာင္သူစိုက္ပ်ိုးေရးပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေျကာင္း သိရသည္။ထိုသို့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိုက္ပ်ိုးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတို့က ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန့တြင္ စိုက္ပ်ိုးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ယူရန္အလွည့္က် ေက်းရြာျဖစ္သည့္ မင္းဘူး(စကု)ျမို႕နယ္ သီးကုန္းေက်းရြာအုပ္စုမွ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ယူရန္ ေစာင့္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ားနွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ၍ ပဲစဥ္းငုံ မုံရြာေရႊဒဂၤါး မ်ဳိးေစ့ဘဏ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အရည္အေသြး ေကာင္းႏွမ္းနက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေျပာင္းလဲလာေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရိွေသာ သက္တမ္းတို အထြက္ေကာင္းမ်ဳိးမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးေရး၊  ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ့္ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား စနစ္တက် အသုံးျပဳေရး၊ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ား ျပဳလုပ္ အသုံးျပဳေရးတို့ကို ေတာင္သူပညာေပးေဟာေျပာျပီး ၀ါသီးႏွံ GAP စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားအား သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳေရးတို့နွင့္ ့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ကာ ေတာင္သူမ်ား၏ သိလိုသမ် ွေမးျမန္းခ်က္မ်ား အေပၚ ျမို႕နယ္ စိုက္ပ်ိုးေရးဦစီးမွဴး ဦးသိန္းနိုင္ဝင္း ္က ျပန္လည္႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ 
 သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment