Tuesday, June 27, 2017

မ်ိဳးစပါးေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ေတာင္သူအႀကိဳက္ စပါးမ်ိဳးေရြးခ်ယ္ပြဲက်င္းပ
ပြင့္ျဖဴ         ဇြန္       ၂၇
          မ်ိဳးစပါးေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ေတာင္သူအႀကိဳက္ စပါးမ်ိဳးေရြးခ်ယ္ပြဲကုိ ဇြန္လ(၂၄)ရက္ေန႔၊နံနက္(၉)နာရီက ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနရုံးႏွင့္ ဇီးေတာေက်းရြာမ်ိဳးစပါးယွဥ္ၿပိဳင္စမ္းသတ္ကြက္ ဧက(၅၀) တြင္က်င္းပခဲ့သည္။
          မ်ိဳးစပါးေပးအပ္ပြဲတြင္ ေရဆင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးႏုိင္ၾကည္၀င္းမွ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန တုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းမွ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ မ်ိဳးစပါးမ်ားေပးအပ္ရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စပါးမ်ိဳးမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားလက္၀ယ္အေရာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေပးအပ္ကာ အခမ္းအနား ကုိရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
          အဆုိပါမ်ိဳးစပါးေပးအပ္ပြဲတြင္ ဥယ်ာဥ္က်စ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေတာင္သူ(၁၂)ဦးအား တစ္ဧကလ်င္ ဧရာမင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးစပါး (၁)တင္းႏႈန္းျဖင့္ ဧက(၅၀)အတြက္ မ်ိဳးစပါး (၅၀)တင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
          ဆက္လက္၍ ေႏြစပါးကြင္းသရုပ္ျပပြဲႏွင့္ ေတာင္သူအႀကိဳက္ စပါးမ်ိဳးေရြးခ်ယ္ပြဲကုိ ဇီးေတာကြင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင့္ဆန္းမွ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီ၊  KOPIA Project မွ Project Director Dr. KINDAESU မွ ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔စပါးမ်ား ျပည္ပတင္ပုိ႔ႏုိင္ေအာင္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ေတာင္သူ မ်ားႏွင့္ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား မ်ိဳးစပါးစုိက္ခင္း၊စပါး၊ဆန္ ႏွင့္ ထမင္းမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၊ျပည္ေတာ္ရင္ မ်ိဳးစပါးကုိ တစ္ဧကထြက္ႏႈန္း၊စုိက္ပ်ိဳးရက္ ႏွင့္ ထမင္းေကာင္းမြန္မႈတုိ႔ေၾကာင့္  မဲအမ်ားဆုံးေပးေရြးခ်ယ္၍ စုိက္ပ်ိဳးရန္အေကာင္းဆုံး ေတာင္သူအႀကိဳက္ မ်ိဳးစပါးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။မ်ိဳးစပါးယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ မေနာသုခ ၊ ရတနာတုိး၊ရက္(၉၀)၊ ျပည္ေတာ္ရင္၊ Dansan.2 ႏွင့္ Young Poong မ်ိဳးစပါးစုစုေပါင္း (၆)မ်ိဳးျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ျပသခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား မေနာသုခမ်ိဳးသန္႔၊မ်ိဳးပြား (၅၀)ဧကေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ (၄)မ်ိဳး တုိ႔အား ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စပါးစုိက္ေတာင္သူမ်ားအား မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ စပါးမ်ား ထြက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပပုိ႔ကုန္အျဖင့္တင္ပုိ႔ႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
သူရထြန္း(ပြင့္ျဖဴ)

0 comments:

Post a Comment