Sunday, May 28, 2017

ျပတုိက္ႏွင့္စာၾကည့္တုိက္မ်ားဥပေဒကုိ ျဖည့္စြက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ
ပြင့္ျဖဴ        ေမ    ၂၆
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊လႊတ္ေတာ္မွ  ျပဌာန္းလုိက္သည္ ျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားဥပေဒတြင္ ျဖည့္စြက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၉) နာရီက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
          အဆုိပါအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚေမသႏၱာေအာင္မွ ဦးေဆာင္ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၿပီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ စာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ပညာေရးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာၾကည့္တုိက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားတုိ႔ က ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားဥပေဒျပဌာန္းေပးျခင္းျဖင့္ ျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစၿပီး၊ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ျပည္သူအမ်ား အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ၿပီး၊ အသိပညာဗဟုသုတတုိးပြားလာေစရန္၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အႏုပညာလက္ရာ မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းတန္ဖုိးထားတတ္ၿပီး ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔၍ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သည့္ ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္၊ပညာေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစၿပီး လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးလာေစရန္ႏွင့္ အစဥ္ေလ့လာသင္ယူေသာ လူေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သူရထြန္း(ပြင့္ျဖဴ)

0 comments:

Post a Comment