Wednesday, May 24, 2017

၂၁ ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအၾကိမ္)ကို မိန္႔ခြန္းမ်ားမွတဆင့္ ေလ့လာျခင္း

၂၁ ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအၾကိမ္)ကို မိန္႔ခြန္းမ်ားမွတဆင့္ ေလ့လာျခင္း
၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႔ ကိုယ္စားမိန္႔ခြန္းေျပာသြားတာေတြ ေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္။ ဒီညီလာခံမွာ က်င္းပပံုက ပိုျပီး စနစ္ရွိလာျပီး ေဟာေျပာတဲ့သူအကုန္လံုးလည္း မိန္႔ခြန္းကို ျပင္ဆင္လာခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
မိန္႔ခြန္းေတြမွာ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္က ပါတီတူ၊ လိုင္းခ်င္းတူတာမို႔လို႔ ႏို္င္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႔ မိန္႔ခြန္းကိုပဲယူပါတယ္။ " လာမယ့္ရက္အတြငးမွာ အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္မႈေတြ၊ အျငင္းအခုန္ေတြနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္" လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ အရင္တစ္ေခါက္ကထက္စာရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈရဲ႔ နက္နဲရႈတ္ေထြးမႈကို ပိုျမင္လာတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။
NCA
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ အတုိက္အခံပါတီ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးတို႔ ဘံုတူညီခ်က္ကေတာ့ NCA ကို မ႑ိဳင္ထားျပီး ေျပာသြားတာပါ။ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ေပါ့၊ ဒီေနရာမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာခြင့္ရလည္းျဖစ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးကေတာ့ " NCA လက္မွတ္ထိုးထားသူေတြရဲ႔ ပါ၀င္မႈေလာက္နဲ႔ ႏို္င္ငံလႊမ္းျခံဳျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး" လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႔ မိန္႔ခြန္းကေတာ့ အရွည္ဆံုးျဖစ္ျပီး ဆက္လက္က်င္းပမယ့္ အစည္းအေ၀းေတြမွာ "NCA ကိုပဲ အေျခခံမူအျဖစ္ ထားရွိုဖို႔"၊ " NCA စာခ်ဳပ္ပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုဟာ အခုိင္အမာ သေဘာတူ ျပဌာန္းထားျပီး တိက်စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႔ ထြက္ရပ္လမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္"၊ " လက္ေတြ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေနရာမွာ NCA ပါ အေျခခံမူေတြ၊ လမ္းျပေျမပုံ အစီအစဥ္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္" စသျဖင့္ ေျပာသြားတာေတြ႔ရပါတယ္။
ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ေတြအတြက္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာဟာ သေဘာကြဲစရာျဖစ္ျပီး အစည္းအေ၀းမွာ အခရာက်မယ့္အခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္
အားလံုးကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကို သံုးသြားေတာ့ သေဘာတူျပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ဒီအထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကေတာ့ သတိနဲ႔ သံုးသြားတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ သူ႔မိန္႔ခြန္းတစ္ခုလံုး ဖက္ဒရယ္ဆုိတဲ့စကားလံုး တစ္ခုပဲပါပါတယ္။ ဒါထက္စာရင္ ဒီမိုကေရစီက ပိုတာသြားခဲ့ပါတယ္။ ( ကြ်န္ေတာ့္ေကာက္ခ်က္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ပံုစံ ဗဟိုနဲ႔ ေဒသႏၱရ အာဏာခြဲေ၀မႈေတြမွာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုျခင္း ကြာဟမႈၾကီးတဲ့ လကၡဏာပါ)
ခြဲထြက္ေရး
ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးက ဦးသန္းေဌးတို႔က တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အခ်ဳိ႔ရဲ႔ သေဘာထားကို ခြဲထြက္ေရးလုိ႔ ျမင္ေနတာထင္ရွားပါတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႔ေတြလို႔ မေျပာသြားေပမယ့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ threat အေနနဲ႔ ျမင္ပံုရွိပါတယ္။
Stakeholders
တစ္ျခားေသာအင္အားစုေတြအကုန္လံုးက အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြရဲ႔ ဆံုးျဖတ္သေဘာတူညီမႈ၊ ကြဲျပားမႈေတြကိုပဲ အေလးထားေျပာသြားၾကေပမယ့္ ေစာမူတူးေစးဖိုးကေတာ့ " အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အန္စီေအလက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၊ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူေတြအားလံုးျဖစ္ပါတယ္" လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ သူ႔အယူအဆက ဒီမိုကရက္တစ္အျဖစ္ဆံုးလို႔ ေျပာလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။
ေနာက္ျပီး " ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ (process) ပိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ၾကီးၾကီးမားမား ရွိေနမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုပါတယ္" လို႔ ေျပာပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ တက္ေရာက္ကိုယ္စားျပဳမႈေတြနဲ႔ ေဟာေျပာမႈေတြအားလံုးနဲ႔ ျခံဳငံုၾကည့္ရင္ေတာ့ ကြဲျပားမႈေတြက ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment