Wednesday, May 24, 2017

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ(ဒုတိယအႀကိမ္)အစည္းအေဝးတြင္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကား· 1 hr ·
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ(ဒုတိယအႀကိမ္)အစည္းအေဝးတြင္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအႀကိမ္) အစည္းအေဝးကို ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း ဦးစြာ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တစ္စုတစ္စည္းတည္း အတူတကြေနထိုင္လာၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အတူေပါင္းစည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအၾကားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ၊ နားလည္မႈ လြဲမွားမႈမ်ားနဲ႔ အဲဒီလြဲမွားမႈမ်ားကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို အၿပီးတိုင္ဖယ္ထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လုံျခဳံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြကို ရယူႏိုင္ဖို႔ အဲဒီ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဆက္လက္တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ယခုညီလာခံႀကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု၊ တည္ေဆာက္မႈတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ (Foundation)ဆိုတာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းမြန္မွ ေတာင့္တင္းခိုင္မာမွလည္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တည္ေဆာက္မႈမ်ားဟာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ညီလာခံႀကီးကို တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ပကတိလိုအပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအုတ္ျမစ္ႀကီးကို ခိုင္ခိုင္မာမာတည္ေဆာက္နိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ လိုအင္ဆႏၵကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေဖာ္ေဆာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါေစလို႔လည္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါတယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိျခင္းဆိုတာကို အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံအခ်က္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံလို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ႏိုင္ငံအတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ မျဖစ္မေန ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံး တူညီတဲ့ဆႏၵနဲ႔ တက္ညီလက္ညီ ေလၽွာက္လွမ္းေနၾကတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီေခတ္ကာလ ပထမ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္းမွာ ယခင္အစိုးရအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအျဖစ္ခံယူၿပီး နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားမွာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ လေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ကာလၾကာရွည္စြာ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညႇိႏွိုင္းအေျဖရွာမႈမ်ားရဲ့ ရလဒ္အျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕နဲ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ NCA ကို စတင္ေဆြးေႏြးစဥ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၂၁ ဖြဲ႕နဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕နဲ႔သာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ NCA မွာပါဝင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သေဘာတူညီထားတဲ့အခ်က္မ်ားလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
NCA ဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စတင္အဆိုျပဳခဲ့တဲ့ အယူအဆႏွစ္ရပ္အေပၚ အေျချပဳၿပီး ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအယူအဆကေတာ့ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအၾကားမွာ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြသာရွိတဲ့အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးလႊမ္းျခဳံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြစတင္ႏိုင္ဖို႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရွိသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအယူအဆအေနနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ ေတြဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲတဲ့ အဆင့္မွာသာရွိၿပီး အပစ္ရပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီမႈမ်ား တိက်စြာမရွိသျဖင့္ အပစ္ရပ္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ပ်က္ျပားခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ ၎အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္မႈအယူအဆပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ NCA မွာ အဲဒီယူဆခ်က္ေတြကို အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးထားတာကို ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈရွိဖို႔ လြန္စြာ အေရးႀကီးၿပီး အဲဒီ ‘‘ယုံၾကည္မႈ”ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ တြန္းအားတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ NCA မွာ အဲဒီယုံၾကည္မႈေတြကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္တဲ့ နိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္၊ တိုင္းရင္းသားေရးအာမခံခ်က္၊ ဘာသာေရး အာမခံခ်က္၊ လုံျခဳံေရးအရ အာမခံခ်က္ေတြပါဝင္သလို ဒီမိုကေရစီရဲ့ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းအေျဖရွာေရး လမ္းစဥ္ကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
‘‘ယုံၾကည္မႈ ” ရဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ကေတာ့ ‘‘ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ” ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ႀကီးမားတဲ့ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္မႈကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ NCA ဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို လက္နက္ခ်ခိုင္းတဲ့ စာခ်ဳပ္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ ထပ္မံအသိေပး လိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NCA အခန္း(၁)မွာပါရွိတဲ့ အေျခခံမူေတြထဲမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္နိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းမည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အဆုံးသတ္နိုင္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို ဦးစြာေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ ထားရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုတာေတြကို ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ NCA မွာပါရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကေန တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အရ DDR, SSR လုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ ျပဳလုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ရယူလိုၿပီး ဒီမိုကေရစီရဲ့ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ပါဝင္ေလၽွာက္လွမ္းၾကမယ္ဆိုရင္ အရာအားလုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာမဆို ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးရာမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ NCA မွာပါရွိတဲ့ အာမခံခ်က္ေတြကိုရယူၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတြကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ရဲရဲရင့္ရင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူအေပၚထားရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ရပ္တည္ခ်က္ကို အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ နိုင္ငံေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ေပးထားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လုပ္ေဆာင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးနဲ႔ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူေဘာင္သုံးရပ္ခ်မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟာဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မေသြမဖည္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ NCA လမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္လွမ္းရာမွာလည္း တပ္မေတာ္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ(၆)ရပ္နဲ႔အညီ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ NCA ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ(၆)ရပ္ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းေတြက ရရွိလာတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ့ “အသိတရား” ျဖစ္သလို လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ “အရွိတရား”ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးဟာ တပ္မေတာ္ရဲ့ အလိုလားဆုံး ဆႏၵလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ NCA ရဲ့ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါအတိုင္း ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္လာေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး အျမဲဖြင့္ထားၿပီး လက္ကမ္းႀကိဳဆို လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ယေန႔ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥတစ္ခုတည္းသာမကဘဲ ျပည္ပက အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအဓိက အင္အားစုႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးရဲ့ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာတဲ့ စုစည္းညီညြတ္မႈ၊ ေရပက္မဝင္ႏိုင္တဲ့ ခ်စ္ၾကည္စည္းလုံးမႈမ်ား အဓိကလိုအပ္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုကာကြယ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားအားလုံးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းျပည္ကိုကာကြယ္နိုင္တဲ့ အင္အားေတြ တိုးပြားသည္ထက္တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ့ ကာကြယ္ေရး စြမ္းအားေတြကို ထိပါးယုတ္ေလ်ာ့ေစတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။ စည္းလုံးညီညြတ္မႈဟာ ‘‘အား”ကို တိုးပြားေစသလို စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ထိခိုက္ပ်က္ျပားမႈမ်ားဟာလည္း စုစည္းခိုင္မာတဲ့ ‘‘အား”ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့ အင္အားဟာ ျပည္တြင္းမွာသာရွိတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးရဲ့ စုစည္းညီညြတ္ေသာအားကို တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာမက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာပါ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကား လိုပါတယ္။
NCA ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ NCA ရဲ့ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံပါအတိုင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူပဲ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္ေတြကို ႏွစ္ဖက္ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းေရးဆြဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လိုက္နာက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ယေန႔ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ဖိတ္ေခၚခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ေရတြက္ရင္ ယေန႔အထိ လေပါင္း ၆၉ လ၊ ရက္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းကာလ လြန္ေျမာက္ၿပီး ယခု ဒုတိယ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္းကာလကို ဝင္ေရာက္လာသည့္တိုင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါအခါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၊ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး NCA ပါအတိုင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား တိုးတက္လုပ္ေဆာင္တာ ေတြကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသေတြဟာ ယခင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြျဖစ္ေပမယ့္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာတာဟာ NCA ရဲ့ ထင္ရွားတဲ့ရလဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဒသေတြမွာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြကို မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေအာင္ ေလၽွာ့ခ်နိုင္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္းသာမက ေဒသခံျပည္သူလူထုနဲ႔ပါ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ယုံၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒီတိုးတက္မႈရလဒ္ကို အရွိန္အဟုန္မပ်က္ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ လိုအပ္သလို အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ျပန္႔ႏွံ႔သြားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ NCA မွာပါရွိတဲ့ ၾကားကာလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးအေလးထားေဆာင္ရြက္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစီအစဥ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနသည့္ ကာလအတြင္း တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ တံခါးဖြင့္ေပးထားတာကို ေတြ႔ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေနတဲ့ကာလ ပဋိပကၡရပ္စဲေနတဲ့ေဒသေတြမွာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွ နယ္ေျမခံလူထုဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ့အသီးအပြင့္ကို လက္ေတြ႕အက်ိဳးခံစားခြင့္ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အင္အားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ခ်ိန္ကာလမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္အေရးႀကီးတာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒီအတြက္ ဒီၾကားကာလမွာ နားလည္မႈလြဲမွားေစႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ိဳး ေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းစတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ေစာင့္ထိန္းၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ NCA စာခ်ဳပ္ပါ “ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံ”ဟာ အခိုင္အမာ သေဘာတူျပ႒ာန္းထားၿပီး တိက်စြာေလၽွာက္လွမ္းရမယ့္ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ထြက္ရပ္လမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမွ က်န္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေနရာမွာ NCA ပါ အေျခခံမူေတြ၊ လမ္းျပေျမပုံ အစီအစဥ္ေတြကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားတဲ့ ပင္ကိုယ္စိတ္၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တပ္မေတာ္လိုပဲ လိုလားေနမွာပဲဆိုတဲ့ ယုံၾကည္နားလည္စိတ္၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြရဲ့ ဆိုးက်ိဳးကို ေျမျပင္မွာလက္ေတြ႕ခံစားေနရတဲ့ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူ လူထုအေပၚ စာနာစိတ္ေတြအေပၚ အေလးထားၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးနဲ႔ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးမွာ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုလို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့လိုလားမႈေတြကို သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိျခင္းဟာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ တက္ႂကြစြာပါဝင္မႈ၊ စစ္မွန္တဲ့ ေစတနာထားမႈ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားျဖစ္လို႔ လိုအင္ဆႏၵေတြ အသီးသီးရွိေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဆႏၵေတြကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပကတိလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို ရာသက္ပန္ေစာင့္ထိန္းလိုစိတ္၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲနဲ႔ ရာသက္ပန္ေစာင့္ထိန္းလိုစိတ္မ်ားကို အေျခခံလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ၾကရာမွာ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကိုေရွးရႈၿပီး လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမၽွမႈႏွင့္ တရားမၽွတမႈတို႔ကိုအေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္နဲ႔အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အဝရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္ဆိုၿပီး NCA မွာ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ NCA လမ္းေၾကာင္းရဲ့ ပန္းတိုင္ပဲျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား ယေန႔ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အခ်က္အားလုံးအတြက္ ျခဳံငုံမိၿပီးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရွိနိုင္ပါတယ္။ ဒါကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အျခားလမ္းေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လမ္းေၾကာင္း၊ ဒုတိယလမ္းစဥ္ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚေတြ သုံးစြဲလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို မလိုလားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာေရးလမ္းစဥ္က ေသြဖည္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေရးလမ္းစဥ္၊ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး အာဏာရယူေရး လမ္းစဥ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးလမ္းစဥ္တို႔ကိုသာ ဦးတည္ေနေၾကာင္း ယူဆရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ စာတမ္း ၇၂ ေစာင္ကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ အေျခခံအယူအဆေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုတဲ့ ဖက္ဒရယ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလြန္အကၽြံေတာင္းဆိုမႈေတြ ျဖစ္ေနတာကိုလည္း သတိျပဳမိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ အေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာထားရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ့ဆႏၵနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ နိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူတို႔ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးေနရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တာနဲ႔အညီ နိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေပၚ မိမိတို႔ရဲ့တာဝန္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ NCA နဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ့ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးမူဝါဒ(၆)ရပ္တို႔အေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္လ်က္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအေပၚ သစၥာရွိရွိ၊ တာဝန္သိသိနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment