Saturday, May 13, 2017

နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္အင္းကုန္းေက်းရြာ၌ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးစံျပေက်းရြာေတာင္သူမ်ားအသိပညာေပး
နတ္ေမာက္               ေမ ၁၃

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္အင္းကုန္းေက်းရြာ၌ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးစံျပေက်းရြာေတာင္သူမ်ားအသိပညာေပးျခင္းကိုေမ၁၂ရက္ေန့လည္၁နာရီခြဲအခ်ိန္ကအင္းကုန္းေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၌က်င္းပခ့ဲသည္။
ေရွးဦးစြာျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္းတင္လင္းႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္ခိုင္ထြန္းတို႕ကအဖြင့္အမွာစကားမ်ားေျပာႀကားခ့ဲျပီးမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမေကြးခရိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနခရိုင္ဦးစီးမွဴးဦးသိန္းလြင္ကျမန္မာ(GAP)တြင္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အခ်က္()ခ်က္ကိုရွင္းလင္းခ့ဲသည္။ဆက္လက္၍မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးရုံးအပင္ေရာဂါကာကြယ္ေရးတာဝန္ခံေဒၚေမာ္ေမာ္ဝင္းကအပင္မ်ားတြင္က်ေရာက္တက္ေသာဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္ေရာဂါမ်ားအေႀကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊တိုင္းမ်ိဳးေစ့တာဝန္ခံေဒၚမီမီခ်ိဳကမ်ိဳးေစ့ဝင္အရည္အခ်င္းလကၡဏာမ်ားအေႀကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊တိုင္းေျမအသုံးခ်ေရးတာဝန္ခံေဒၚခင္မာသန္းကေျမႀသဇာမ်ားအေႀကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴးဦးႀကည္ျမင့္ကႏွမ္းသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားအေႀကာင္းကိုလည္းေကာင္းအသီးသီးရွင္းလင္းခ့ဲႀကသည္။
ထို႕ေနာက္တက္ေရာက္လာႀကသည့္ေတာင္သူမ်ားအားျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနရံုးဝန္ထမ္းမ်ားကဇီဝစူပါရြက္ဖ်န္းအားေဆးဗူးမ်ားကိုအခမ့ဲလက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးအပ္ခ့ဲေႀကာင္းသိရသည္။
လွဝင္း(နတ္ေမာက္)

0 comments:

Post a Comment