Sunday, April 23, 2017

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ Sky Net တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္စာခ်ဳပ္ ဘာေၾကာင့္ျပည္သူကို အသိမေပး၀ံ့ခဲ့သလဲ၊ စာခ်ဳပ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္က အက်ိဳးအျမတ္ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းသာ စတင္ရရွိၿပီး Sky Net က ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရရွိ

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ Sky Net တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္စာခ်ဳပ္ ဘာေၾကာင့္ျပည္သူကို အသိမေပး၀ံ့ခဲ့သလဲ၊ စာခ်ဳပ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္က အက်ိဳးအျမတ္ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းသာ စတင္ရရွိၿပီး Sky Net က ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရရွိမည့္အျပင္ အခြန္ႏွင့္အခအရပ္ရပ္ သံုးႏွစ္ကင္းလြတ္ခြင့္ပါ ရရွိ

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ပင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ခ်ျပျခင္းမျပဳဘဲ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားခဲ့သည့္ ေရႊသံလြင္မီဒီယာ (Sky Net) ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္စာခ်ဳပ္ပါ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈမွာ ယခုအခါထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
   
စာခ်ဳပ္အရ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈအပုိင္းတြင္လည္း ေရႊသံလြင္(Sky Net) မီဒီယာအား ၉၆ရာခုိင္ႏႈန္းအထိေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းသာ စတင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သံုးႏွစ္ၾကာလွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတဲ့  ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ Sky Net တို႔ရဲ႕ ၃၃ ႏွစ္ သက္တမ္းစာခ်ဳပ္
   
ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္ေရာက္သည့္တိုင္ ျပည္သူသို႔ခ်မျပရဲခဲ့သည့္ ေရႊသံလြင္(Sky Net) မီဒီယာႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ကတည္းက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၃၃ ႏွစ္အထိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
   
လုပ္ငန္းစတင္စဥ္က ၀င္ေငြနည္းပါးၿပီး ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားသည့္အတြက္ဟုဆိုကာ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွရရွိမည့္ အက်ဳိးအျမတ္(အခ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္အရပ္ရပ္တို႔ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားခဲ့သည္။

ေျခာက္ဆက္ေျမာက္ သမၼတသက္တမ္းေရာက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရမယ့္ စာခ်ဳပ္
   
ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ သံုးႏွစ္လုပ္ကိုင္ၿပီးေနာက္ပုိင္း အခြန္အခစတင္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ႏွင့္အခစေပးရမည့္ ပထမဆံုးငါးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခေပးၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေငြေၾကး၏ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းသာ ႏုိင္ငံေတာ္ကရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး Sky Net မွ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
   
ေလးရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ငါးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ဒုတိယငါးႏွစ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး Sky Net က ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူမည္ျဖစ္သည္။
   
ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေလးရာခုိင္ႏႈန္း ငါးႏွစ္ႏွင့္ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းငါးႏွစ္ စုစုေပါင္း ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ တတိယငါးႏွစ္၌လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရမည္ျဖစ္ၿပီး Sky Net က ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
   
ယင္းေနာက္ စတုတၳငါးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရၿပီး Sky Net မွ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပဥၥမငါးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ Sky Net က ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဆ႒မငါးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ Sky Net က ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္သာ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
   
အက်ဳိးအျမတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သမၼတသက္တမ္းေျခာက္ဆက္ေျမာက္ ေရာက္ရွိမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိမည့္အေျခအေနလည္းျဖစ္သည္။

ဘာ့ေၾကာင့္ ကြဲသလဲ ျပန္ၾကားေရး
   
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကျဖင့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေရႊသံလြင္မီဒီယာ(Sky Net)တစ္ခုတည္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဖူးျခင္းမဟုတ္ဘဲ Forever Group ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ကတည္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ဖူးၿပီး ျဖစ္သည္။
   
Forever Group ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက စာခ်ဳပ္စဥ္က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ လံုး၀ပါ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ စတင္လုပ္ကိုင္သည္ႏွင့္ ၀င္ေငြ၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မနည္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးေဆာင္ရမည္ဆိုေသာ စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးၿပီး ျဖစ္သည္။
   
ထုိ႔အတြက္ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္၏ ၾသဂုတ္လေရာက္သည္အထိ Forever Group မွ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လစဥ္၀င္ေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအထိ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၈၃၀ ေက်ာ္အား ေပးသြင္းထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။
   
ထိုသို႔စာခ်ဳပ္ဖူးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္ေရာက္ရွိမွ Sky Net ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ရာတြင္မူ စတင္သည္မွ သံုးႏွစ္အခြန္အခ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ အခြန္အရပ္ရပ္ စတင္ေပးရမည့္အခ်ိန္မွ ငါးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္က ေလးရာခုိင္ႏႈန္းသာရၿပီး သမၼတသက္တမ္း ေျခာက္ဆက္ေျမာက္ေရာက္မွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံေတာ္ကရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမွာမူ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လဲ၊ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာမ်ားလားဟုပင္ ေမးစရာေကာင္းလွပါသည္။

တစ္မိနစ္ေၾကာ္ျငာခ ၁၁ သိန္းနဲ႔ ႐ုပ္သံမီဒီယာေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ
   
Forever၊ ေရႊသံလြင္(Sky Net) ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ား၏၀င္ေငြကို ျပန္လည္တြက္ခ်က္ၾကည့္လွ်င္ ေၾကာ္ျငာခတစ္မ်ဳိးတည္းမွပင္ တစ္မိနစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး က်ပ္ငါးသိန္းမွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၁၁ သိန္းအထိ ရရွိေနၾကသည္။
   
တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၁၁ သိန္းဆိုသည္မွာ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ရွာေဖြမွရရွိမည့္ လုပ္ခလစာပမာဏ ျဖစ္သည္။
   
ေၾကာ္ျငာခတစ္မ်ဳိးတည္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ နီးပါးမွ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ရရွိေနၾကသည္။
   
လစဥ္ေၾကးဆိုလွ်င္လည္း ေရႊသံလြင္ (Sky Net) မီဒီယာတစ္ခုတည္းပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အလံုးေရငါးသိန္းႏွင့္အထက္ (အတိအက်ေျဖဆိုျခင္းမရွိ) အထိ တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ရာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အနည္းဆံုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ၀င္ေငြရရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ျပည္သူသိမွာ စိုးတာလား
   
Forever၊ ေရႊသံလြင္ (Sky Net) ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္မႈ၊ အဆိုပါ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးပိုက္ေထြး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕တို႔ တက္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ၾကသည္။
   
ထုိသို႔ ရွင္းလင္းရာတြင္ မီဒီယာမ်ားမွ ေရႊသံလြင္ (Sky Net) ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရမည့္အက်ဳိးအျမတ္၊ Sky Net မွရမည့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈကို မီဒီယာမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လံုး၀ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမျပဳဘဲ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားခဲ့ၿပီး ရွင္းလင္းပြဲကိုပင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။
   
ထုိ႔အတြက္ ျပည္သူကိုအသိမခံ၀ံ့၍ပင္ ေျဖၾကားမႈမရွိျခင္းဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရလွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကသာ ေကာင္းစားေစမည့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈေၾကာင့္လားဟု သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
   
Sky Net ႐ုပ္သံလုိင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ေရႊသံလြင္မီဒီယာမွာ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီသည္ ကုန္သြယ္မႈ၊ တည္ေဆာက္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ႐ုပ္သံစသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစံုလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။
   
တစ္ဖက္တြင္ မီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း စီးကရက္၊ ဘီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ တည္ေထာင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
   
သႀကၤန္ကာလအတြင္းက Sky Net မ႑ပ္တြင္ စီးကရက္မ်ားေ၀သည္ကိုလည္း တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသခြင့္ ရရွိခဲ့သည္အထိ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ပါသည္။
   
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ လယ္ယာေျမအပါအ၀င္ ေျမဧရိယာ ၁၃၇၅ ဧကကို စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ဟုဆိုကာ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးမေပးသည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ မူလေတာင္သူကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမျပဳသည့္ အျပင္အဆိုပါ လယ္ယာေျမမ်ားကို သီးစားခယူကာ ျပန္အငွားခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။
   
အမ်ားျပည္သူလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြက္အေရးပါသည့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္အပိုင္းတြင္မူ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမွာ ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္း ၅၀၀ ဦးစာရင္း၌ပင္ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ဒီလိုစာခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနၿပီလဲ
   
ႏိုင္ငံေတာ္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေရႊသံလြင္ (Sky Net)မွ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိသည့္ စာခ်ဳပ္၊ ေနာ္ခ်မ္းချမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ IGE ကုမၸဏီမွ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိသည့္ စာခ်ဳပ္၊ ျမစ္ဆံု၊ လက္ပံေတာင္းအပါအ၀င္ စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ႏိုင္ငံမွရသင့္ရထိုက္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မရရွိပဲ လုပ္ငန္းရွင္သာ ပိုမိုေကာင္းစားေစႏိုင္သည့္ စာခ်ဳပ္ေပါင္း ႏိုင္ငံတြင္ မည္မွ်ရွိေနသည္ကို သံုးသပ္ကာ ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာၾကည့္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။
   
ထုိသို႔မဟုတ္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ႏွင့္အထက္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမ်ား မကုန္မခ်င္း ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူသာဆင္းရဲၿပီး လူတစ္စုသာ ေကာင္းစားၿပီးရင္း ေကာင္းစားမည္ျဖစ္သည္။

(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းရွိ Sky Net ႐ုံးအေဆာက္အအုံတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္)
Eleven Media 2014

0 comments:

Post a Comment