Saturday, April 8, 2017

အလုပ္သမားအားမာန္

~အလုပ္သမားအားမာန္~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

အလုပ္သမားသတိ အၿမဲ႐ွိ
အဖိမခံ အထိမခံ
အလုပ္သမား ဇာတိမာန္
ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလဲွစတမ္းေဟ့ ။

အခက္အခဲ ဆိုတာ
တစ္သက္စဲြေနတ့ဲ ရက္ေတြမဟုတ္
စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းနဲ႔
အခက္အခဲကို အတူေက်ာ္လႊား
အဲဒါ "အား"ပဲ ရဲေဘာ္တို႔ ။

အလုပ္သမားရဲ႕ အသက္ဝိညာဥ္ဟာ
လုပ္ငန္းခြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈပါ
လုပ္ငန္းခြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ
အလုပ္သမားရဲ႕ အသက္ဝိညာဥ္ပါ ။

လုံေလာက္တ့ဲ လုပ္ခလစာ
မရခ့ဲတာ ၾကာခ့ဲသလို
အိုဗာတိုင္း(မ္)နဲ႔ ေဝးေနတာလည္း
သကၠရာဇ္မ်ားစြာ ၾကာခ့ဲပါၿပီ ။

အနာဂတ္အာမခံခ်က္ ကင္းမ့ဲေနတ့ဲ
အလုပ္သမားေတြ ဆိုတာ
စနစ္ဆိုးရဲ႕ သားေကာင္ေတြပါ ။

အဲဒီစနစ္ဆိုးႀကီးကို တြန္းလွန္တ့ဲေနရာမွာ
ေၾကာက္ေသြးဆိုတာ ႐ွိေနရင္
ျမန္ျမန္သာ ေဖာက္ထုတ္လိုက္
ေသြးမေၾကာင္ေၾကး ေနာက္မဆုတ္ေၾကးေဟ့ ။

ငါတို႔ အလုပ္သမားေတြဟာ
အိုးထဲမွာ ဆန္မ႐ွိေပမ့ဲ
အ႐ိုးထဲမွာအားမာန္ အျပည့္႐ွိတယ္ဆိုတာ
အခ်ိန္တန္ရင္ သိရေစမယ္
အလုပ္သမားထုရဲ႕အားမာန္ေတြ ခိုင္မာေနသ၍
ဘယ္အစိုးရ၊ဘယ္အလုပ္႐ွင္မ်ားရဲ႕ ေရွ႕မွာ
ဘယ္ေတာ့မွ ဒူးမေထာက္လက္မေျမွာက္ပါ ။

ငါတို႔အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ
အျပည့္အဝရ႐ွိေရးဆိုတ့ဲ တာဝန္ကို
သမိုင္းေပးတာဝန္အေနနဲ႔ ေက်ပြန္စြာ
ထမ္းေဆာင္ၾကပါစို႔………။

ဟိန္းမင္း(ျမန္ေအာင္ေရနံေျမ)

0 comments:

Post a Comment