Monday, April 24, 2017

သက္တမ္းတိုးမႈမ်ားအေပၚတြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ငထြားခါးနာ။
##################
SkyNet  စက္မ်ားေရာင္းခ်မႈႏွင့္
သက္တမ္းတိုးမႈမ်ားအေပၚတြင္
ကုန္သြယ္ခြန္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရ။
###################
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလ၊ (၂၅) ရက္ေန႔မွ စတင္၍
SkyNet စက္အသစ္ဝယ္ယူေသာ
Customer မ်ားထံမွ
စက္တန္ဖုိးအေပၚတြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅%
ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
သက္တမ္းတုိးေသာ Customer မ်ားထံမွ
ဝယ္ယူသည့္သက္တမ္းတန္ဖုိး
အေပၚတြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅%
ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
SkyNet မွ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ထားသည္။

Source-aungkyawthu

0 comments:

Post a Comment