Monday, April 3, 2017

ေသာက္သုံးေရျပတ္လက္မွဳႀကံဳေတြ႕ရေသာ ေက်းရြာမ်ားအား ေသာက္သုံးေရမ်ား လွဴဒါန္း


ျမိဳ႕သစ္ ဧၿပီလ ( ၂ )
---------------------------------------------------
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္
ဇီးလုံးေက်းရြာအုပ္စု ေမာင္ရင္ေပၚတဲတိုက္တြင္
ေႏြဦးရာသီအစအပူရွိန္ျမင့္မားၿပီးေသာက္သုံးေရ
ရွားပါးျပတ္လက္မွဳမ်ားစတင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသျဖင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအဆင္ေျပ ေခ်ာေမႊ႕ေစရန္
ႏွင့္သန္႕ရွင္လတ္ဆက္ေသာေသာက္သုံးေရရရွိ
ေစေရးအစဥ္ေမ်ာ္ေတြး လွ်က္ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္
ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္
ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍
၂၀၁၇ခုႏွစ္ဧၿပီလ(၂)ရက္ေန႔က ေက်းရြာ
အေရာက္ေသာက္သုံးေရမ်ားသြားေရာက္လွဴ
ဒါန္းခ့ဲရာ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ဇီးလုံးအုပ္စု/ေမာင္ရင္
ေပၚတဲတိုက္ရွိအိမ္ေျခ(၇၂)အိမ္လူဦးေရ(၄၀၄)
ဦးတို႔အတြက္ ေသာက္သုံးေရဂါလံေပါင္း
( ၂၀၂၀ )ဂါလံ အားသြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးခ့ဲ
ေၾကာင္း သိရသည္ ။
အဆိုပါေသာက္သုံးေရးလွဴဒါန္းပဲြသို႔
ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးဟိန္းသူဝင္း/တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသန္းေဆြ/ေက်း
လက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴး
ဦးသန္းဝင္းႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား / မီးသတ္ဦးစီးဌာန
မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေသာင္းတင္ ႏွင့္ မီးသတ္
တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ေရအသုံးခ်မွဳစီမံခန္႔ခဲြေရးဦးစီး
ဌာနမွဦးစီး အရာရွိ ( ျမိဳ႕ျပ )တ္ုိ႕ တက္ေရာက္
လွဴဒါန္းခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္ ။
---------------------------------------------------
သန္းဝင္းထြန္း ( ျမိဳ႕သစ္ ) ျပန္/ဆက္ဦးစီးဌာန

0 comments:

Post a Comment