Monday, April 17, 2017

ပထမ | ဒုတိယ | တတိယ ❆ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း

ပထမ | ဒုတိယ | တတိယ
❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆

ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ သႀကၤန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
လူေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ၄၄ဦး ရွိခဲ့ၿပီး

ဒုတိယအမ်ားဆံုးအျဖစ္ ပဲခူးတိုင္းတြင္
ေသဆံုးသူ ၃၇ဦး ရွိခဲ့သည္။

မႏၱေလးတုိင္းတြင္မူ တတိယအမ်ားဆံုးအျဖစ္
၃၆ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

Mizzmia

0 comments:

Post a Comment