Monday, April 17, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ၏ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း ၊

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ၏
ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း ၊
''၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ႏွစ္အျဖစ္ ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း ျပည္သူမ်ား အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ဖြယ္ရာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္မယ္လို႔
ေမၽွာ္လင့္ထားပါတယ္''

ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းအျပည့္အစံုမွာ

ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ခင္ဗ်ာ-
ျမန္မာ့႐ိုးရာႏွစ္သစ္မဂၤလာ အခါသမယမွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၊
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရပ္ေဝးေျမျခားတိုင္းတစ္ပါးမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္၏
ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းနဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။

ႏွစ္သစ္ေရာက္တဲ့အခါတိုင္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကို ျပန္ေျပာင္းသတိရဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး ေရွ႕တစ္ႏွစ္တာ ဆက္လက္ေလၽွာက္လွမ္းရမယ့္
ခရီးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ႀကံဆေတြးေတာၿပီး အားသစ္ခြန္သစ္ေတြ ေမြးၾကရစၿမဲပါ။

တစ္ႏွစ္တာေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရသစ္ရဲ႕ လမ္းခရီးမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြရွိခဲ့သလို ေရွ႕မွာ စိန္ေခၚ မႈေတြလည္း
ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကိုေရွး႐ႈတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္တဲ့
ေနရာမွာ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အရ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့အတြက္ေၾကာင့္
သတိႀကီးစြာနဲ႔ အစစအရာရာမွာ အထူးသတိထားေဆာင္႐ြက္ေနရပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီႏိုင္ငံေရး
ျဖစ္စဥ္ႀကီးအတြက္ ျပည္သူေတြက ေစတနာနဲ႔ထည့္ဝင္လႉဒါန္းေငြ သန္းေထာင္
ေပါင္းမ်ားစြာကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ ခရီးအတြက္ အားရ
ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕အလႉဟာ ဘာကိုျပသလဲဆိုရင္၊ ျပည္သူေတြဟာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ဘယ္ေလာက္ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနၾကတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘ၀
ကို ဘယ္ေလာက္လိုခ်င္ေနၾကတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္
ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ၿပီး လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးနဲ႔ ေဆြးေႏြး
ၫွိႏႈိင္းအေျဖရွာေနၾကတဲ့အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ယုံၾကည္အားထားမႈရွိတယ္
ဆိုတာကို ျပသေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြ
အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္မိပါ
တယ္။

ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးကို ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာ
မွာလည္း အားေပးကူညီခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ
အေထာက္အပံ့၊ ေခ်းေငြ၊ နည္းပညာအကူအညီစတာေတြကို သိသာထင္ရွားစြာ
တိုးျမႇင့္ေပးလာၾကတာကို ေတြ႕ ျမင္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ စီးပြား
ေရးမူဝါဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္လည္း ျပည္ပပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးတက္ဝင္ေရာက္လာမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ရပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ျပည္သူေတြကို အသိေပးေျပာၾကားလိုတာ တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။
အဲဒါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အေထာက္အပံ့
အကူအညီေတြရရွိတဲ့ေနရာမွာ ေထာက္ပံ့ရရွိေငြကို တိုင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္သူေတြ
အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုအသုံးခ်မယ္ဆိုတာ အေလးထားၿပီး
ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြ၊ ျပည္ပေခ်းေငြ စသည္တို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတစ္ခုကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အထူးေျပာဖြယ္ရာမရွိေတာ့ပါ။ လုပ္ငန္း
စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ ေရွးဦးစြာ အဲဒီ
လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာမႈလုပ္ရပါတယ္၊ အဲဒါက
အဓိကက်ပါတယ္။
လုပ္ငန္းပမာဏနဲ႔ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အရ၊ ဒီလိုျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း
ေလ့လာမႈတစ္ခုဟာ လပိုင္းအတြင္း အေျဖရႏိုင္သလို တခ်ိဳ႕က ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ၾကာ
တတ္ပါတယ္။ အဲဒီရရွိလာတဲ့ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာသုံးသပ္မႈအေပၚ အေျခ
ခံၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသလို
ႏွစ္အေတာ္ၾကာမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ အဲဒီ
အတြက္ေၾကာင့္လည္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္းသစ္ေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္ေတြကို
ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ ျမင္ခံစားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူပါဘူး။

ယူသင့္ယူထိုက္တဲ့ အခ်ိန္ယူေလ့လာမႈကို မျပဳလုပ္ခဲ့ရင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္
အျပစ္ေတြက မ်ားတတ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ ေလလြင့္ျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ မွာလည္း ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီး က်ေရာက္ေစပါတယ္။ သက္ေသသာဓက
တစ္ခုအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စီမံကိန္း
မ်ားစြာအနက္က ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ ေလလြင့္ျပဳန္းတီးမႈ ဆက္လက္မျဖစ္ေစေရး
အတြက္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းငါးခုကို လုံး၀ပိတ္သိမ္းဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၂၈ ခုကို
လတ္တေလာ ရပ္ဆိုင္းထားဖို႔ မတ္လအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝးက အတည္ျပဳအဆုံးအျဖတ္ေပးခဲ့ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီေနရာမွာ လူေနမႈဘ၀အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္႐ုန္းကန္
ျဖတ္ေက်ာ္ေနတဲ့ၾကားက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ရွည္စြာနဲ႔ နားလည္မႈ
ေပးေနတဲ့ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အထူးေက်းဇူးတင္ပါ
ေၾကာင္းကို အေလးအနက္ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ၿခဳံငုံ
သုံးသပ္မယ္ဆိုရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ နားလည္လက္ခံမႈကို
ရရွိၿပီး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္႐ြက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ကၻာ့ေရးရာ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း
မူဝါဒေရးရာ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ဦးတည္ရာ အေျပာင္းအလဲေတြကို ႀကဳံေတြ႕ ျဖတ္သန္း
ေနရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ႀကိဳးစား
ေလၽွာက္လွမ္းေနရေပမယ့္ ေမၽွာ္လင့္အားထားစရာ အေကာင္းဆုံးအေနအထား
တစ္ခုကို ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားရင္ ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖျဖစ္တဲ့အတြက္
ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး စိတ္ဝမ္းမကြဲ ဆိုးတူေကာင္းဖက္ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို
လက္တြဲေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ အမ်ားျပည္သူေတြ ေမၽွာ္လင့္ေစာင့္စား
ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ခရီးဟာ မည္မၽွပင္ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းပါေစ၊ မၾကာမီမွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္မယ္လို႔
ယုံၾကည္ပါ တယ္။

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ မွီတင္းေနထိုင္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွာ မတူကြဲျပားမႈေတြကို ေပါင္းစည္းၿပီး အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္
ေရာက္ရွိလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘာသာတရားရဲ႕
အဆုံးအမ၊ ႐ိုးသားၿပီး ျမင့္ျမတ္တဲ့ စာရိတၱ၊ ယဥ္ေက်းၿပီး သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ဓေလ့
ေတြနဲ႔ ဖက္ဒရယ္အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါ
တယ္။ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ မတူကြဲျပားမႈေတြကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေပါင္းစည္းၿပီး
ညီၫြတ္မႈအင္အားကို တည္ေဆာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း ျပည္သူမ်ား
အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္မယ္လို႔
ေမၽွာ္လင့္ထားပါတယ္။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားတဲ့ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အခင္းအက်င္း
ေတြအရလည္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေတြ သိသိသာသာ ရရွိလာႏိုင္မယ္လို႔လည္း
ေမၽွာ္လင့္ထားပါတယ္။

စိတ္ရွည္သည္းခံ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္သူနဲ႔အတူ ႏွစ္သစ္
မွာ ဆတက္ထမ္းပိုး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္လည္း ႀကိဳးစားသြားၾက
မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ လက္တြဲမျဖဳတ္ဘဲ
ဆက္လက္ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကပါလို႔ အေလးအနက္ ပန္ၾကား
လိုပါတယ္။

မဂၤလာရွိတဲ့ အခုလို ႏွစ္သစ္မွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအေပါင္း က်န္းမာခ်မ္းသာ
ၾကၿပီး ေကာင္းေသာလိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္
ပါတယ္။
Source/ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွ
D.မင္း

0 comments:

Post a Comment