Sunday, April 9, 2017

ယထာဘူတံ ဉာဏဒသ္သနံ ၂၀၂၀ အတြက္အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းထိုးသံ

ယထာဘူတံ ဉာဏဒသ္သနံ
၂၀၂၀ အတြက္အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းထိုးသံ

သရ၀ဏ္(ျပည္)

၂၀၁၇ ဧျပီ ၁ ရက္ေန ့ကက်င္းပေသာ ၁၉ ေနရာလစ္လပ္သည္ကိုယွဥ္ျပိဳင္ရသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ NLD အတြက္ေရာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ေရာၾကီးစြာေသာ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံျဖစ္ခဲ့သည္ ။ ထိုေခါင္းေလာင္းသံကိုနားမေထာင္ပါက ၂၀၂၀ တြင္ နစ္နာဆံုးရွံုးမွုမ်ားရွိလာၾကဦးမည္ျဖစ္သည္ ။ ယခုက်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ NLD သည္ ၁၈ ေနရာ၀င္ျပိဳင္ျပီး ၉ ေနရာအနိုင္ရခဲ့ပါသည္ ။ ဘဲဥမကြဲေသာ အခ်ိဳ့ပါတီမ်ား၏စံခ်ိန္စံညြွန္းနွင့္ၾကည့္လ်ွင္ ၁၈ ေနရာတြင္ ၉ ေနရာအနိုင္ရျခင္းမွာ ထက္၀က္ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။ သို ့ေသာ္ ျပီးခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ စံခ်ိန္မ်ားနွင့္ၾကည့္လ်ွင္မူ NLD ၏ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မွုရလာဒ္မွာ ပါတီသက္တမ္း ၂၈ နွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ရလာဒ္သို ့က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္ ။ အနီးကပ္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ မဲလာေပးသူရာခိုင္နွံုးေလ်ာ့နည္းသျဖင့္ တို ့ ၊ ေခ်ာင္းဆံုတြင္ တံတားအမည္ကိစၥေၾကာင့္တို ့ ၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမတတ္၍တို ့ စသည္ျဖင့္ ေျပာ၍ရနိုင္ေသာ္လည္း NLD ယခုေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေမ်ွာ္လင့္သေလာက္ အနိုင္မရခဲ့ျခင္းေနာက္ကြယ္တြင္အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိေပသည္ ။ ေမ်ွာ္လင့္သေလာက္အနုိင္မရဟုေျပာရျခင္းမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာေနရာအားလံုးအနုိင္ရရန္ေမ်ွာ္မွန္ထားသည္ဟုNLD နာယကၾကီး သူရဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ဖူးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ၁၈ ေနရာတြင္ NLD သည္ အနိုင္ဘက္မွၾကည့္လ်ွင္ ၉ ေနရာနိုင္ခဲ့ျပီး အရွံုးဘက္မွၾကည့္လ်ွင္ ၉ ေနရာရွံုးခဲ့ရေပ၏ ။ ထိုမ်ွသာမက ကယားျပည္နယတြင္ ျပည္နယ္လြွတ္ေတာ္အတြက္္ ဖရူဆိုျမိဳ့နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ေနရာအတြက္ NLD မျပိဳင္ရခင္မွာပင္အရွံုးေပးခဲ့ရ၏ ။ထိုမဲဆႏၵနယ္အတြက္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ သတ္မွတ္ေန ့ရက္ထက္ ေနာက္က်ျပီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလက္မခံပါယ္ခ်ခံခဲ့ရေလသည္ ။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ အေတာ္ကို စီမံခန္ ့ခြဲမွုညံ့ဖ်င္းေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး အာဏာရပါတီၾကီးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထိုသို ့ျဖစ္ေနသည္မွာရွက္ဖြယ္လိလိျဖစ္သည္ ။ မိမိပါတီကအစိုးရအဖြဲ ့ဖြဲ့နိုင္ျပီးကတည္းက မည္သည့္ေနရာတြင္မည္သူမ်ားလစ္လပ္သည္ ၊ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပပါက မည္သူ ့ကို ၀င္ျပိဳင္ရန္ရာထားသည္ ၊မည္သူ ့ကိုအရန္အျဖစ္ရာထားသည္ ၊ မည္သည့္ေန့တြင္ လူစာရင္းျဖတ္မည္ ၊မည္သည့္ေန ့တြင္ပါတီမွတာ၀န္ယူကာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းမည္ စသည္ျဖင့္ တိက်ျပတ္သားေသာ မူ၀ါဒနွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ တစ္ခု NLD ဗဟိုတြင္ေရာ ၊ ကယားျပည္နယ္ NLD တြင္လည္းေကာင္း ၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ဖရူဆိုျမိဳ့နယ္ NLD တို့မွာတာ၀န္အသီးသီးရွိၾကေလသည္ ။ သြားရလာရခက္ခဲေသာ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ ဗဟို၏ညြွန္ၾကားခ်က္ကို အခ်ိန္မီအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ခက္ခဲသည္ဆိုလ်ွင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုမ်ားစြာန ဂိုထဲကလုပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္ ။ ယခုေသာ္ကား ျပိဳင္ပင္ မျပိဳင္ရေသး တစ္ေနရာရွံုးခဲ့သည္ဆိုျခင္းမွာ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို မေလးစားျခင္း ၊ ေစာကားျခင္းနွင့္အတူတူပင္ျဖစ္ေပသည္ ။ ယခုလိုေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ား ထင္သလိုမျဖစ္ကာမွ (ဧျပီ ၂ ရက္က်ကာမွ) ကယားျပည္နယ္ NLD ဥကၠဌ ေဒါက္တာခင္စည္သူနွင့္ ဖရူဆိုျမိဳ့နယ္ NLD ဥကၠဌ ဦးပဲ့ဒူ တို့ကို ပါတီတာ၀န္မွရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းသည္ မိုးလြန္မွထြန္ခ်သည့္သဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္ ။ နဂိုတည္းကျဖစ္ကိုမျဖစ္သင့္ေသာအမွားျဖစ္သည္ ။ ထားေတာ့ျပီးခဲ့တာကျပီးခဲ့ျပီ ။

               NLD ပါတီဘာေၾကာင့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၅၀ ရာခိုင္နွုန္းရွံုးနိမ္းရသလဲဆိုတာသိလ်ွင္လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးအတြက္ ျပင္ဆင္သင့္တာျပင္ဆင္နိုင္ေပလိမ့္မည္ ။ အဓိကကေတာ့ ေစတနာျဖင့္ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမွုမ်ားကိုအေလးထားနားေထာင္ဖို့ျဖစ္သည္ ။ လူဆိုသည္မွာ အာဏာရလာေသာအခါ တို ့လုပ္တာအမွန္ က်န္တဲ့သူေတြကမွားေနတာ ငါတို့ကိုလာမေ၀ဖန္နဲ့ဟူေသာတဖက္ပိတ္အျမင္မ်ားကိန္းေအာင္းလာေလ့ရွိသည္ ။ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေ၀ဖန္ေထာက္ျပမွုအစား အားလံုးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားဟူေသာ အျပာမ်ိဳးကိုသာနား၀င္ခ်ိဳၾကေပလိမ့္မည္ ။ မွန္ကန္ေသာေ၀ဖန္ေထာက္ျပမွုသည္ ေဆးခါးၾကီးနွင့္တူေပလိမ့္မည္ ။ အ၀င္ဆိုးေသာ္လည္းေရာဂါေပ်ာက္ေစတတ္သျဖင့္မ်ိဳခ်ၾကေစလိုပါ၏ ။ NLD ကိုေထာက္ခံသူမ်ားထဲတြင္ စာေရးသူလည္းပါ၀င္၏ ။ ၁၉၈၈ ကပင္စတင္ေထာက္ခံခဲ့သည္ ။ ၁၉၉၀ တြင္ေရာ ၂၀၁၅ တြင္ေရာ NLD ကိုသာ မဲေပးခဲ့ပါသည္ ။ ၂၀၂၀ တြင္ NLD ကိုမဲေပးဖို ့မ်ားပါသည္ ။ ေစာင့္ေတာ့ၾကည့္ရဦးမည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ NLD ကိုေထာက္ခံေသာ္လည္း သူတို ့၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုအားရသလားဆိုမူ အားမရပါ ဟုဆိုခ်င္သည္ ။ နွစ္ ၅၀ ပ်က္ခဲ့တဲ့နိုင္ငံကို တနွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္၍ မရနိုင္ဆိုေသာ သံုးခ်က္တြက္နည္းကို ေဘးဖယ္ထား၍ လုပ္နိုင္လ်က္ မလုပ္ခဲ့နိုင္တာမ်ားကိုစေျပာခ်င္သည္ ။ အစပထမသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ကာနီးကာလနွင့္ဆိုင္သည္ ။ မိမိပါတီကို တဘ၀လံုး ၀န္းရံလာခဲ့ၾကသည့္ လူထုၾကည္ညိုေလးစားသည့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္အဖြဲ့ထဲမွေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား NLD ပါတီမွ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံရန္ စာရင္းလာေပးၾကစဥ္က ျပည္သူလူထုသည္ ၀မ္းအသာၾကီးသာခဲ့ၾကသည္ ။အားအရၾကီးရခဲ့ၾကသည္ ။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားနွင့္ NLD ေပါင္းလိုက္လ်ွင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အၾကြင္းအက်န္မ်ားကိုက်ဴပင္ခုတ္က်ဴငုတ္မက်န္နွိမ္နွင္းအနိုင္ယူနိုင္ေတာ့မည္ဟု ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ၾကပါသည္ ။သို ့ေသာ္ NLD သည္ ကိုကိုၾကီးအပါအ၀င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္နိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစုကို သူတို့ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္၀င္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းပါယ္လိုက္သည္ကိုအံ့အားသင့္ဖြယ္ ေတြ ့လိုက္ရပါသည္ ( ၈၈မ်ိဳးဆက္ကိုျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းရလာဒ္အျဖစ္ မၾကာမီ ပါတီသစ္တခုေပါ ္ေပါက္လာေပလိမ့္မည္ ထိုပါတီထံသို့ NLD ၏ေထာက္ခံမဲအခ်ိဳ့ပဲ့ပါသြားလိမ့္မည္) ။ လူသစ္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ၀င္လာသူေတြကို လက္မခံဘူးထင္တယ္ဟုထင္ျမင္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ့ေသာ ခရိုနီအေသးစားမ်ား ၊ အာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္တြင္အသားက်ခဲ့သူအခ်ိဳ့ကို ပါတီမွအနီးကပ္လက္ခံျပီး လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္လက္ခံေရြးခ်ယ္ေစခဲ့တာကေတာ့နားလည္ရခက္ျပန္ပါသည္ ။ ထိုအခါနားလည္ရသည္မွာ NLD သည္ မူတခုအေပါ ္တြင္ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္၍သြားေနျခင္းမဟုတ္ပဲ မူအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲေနေၾကာင္းသိရေပ၏ ။ ထို ့အျပင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာေသာကာလတြင္  လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးရာ၌ ေအာက္ေျခပါတီ၀င္မ်ားေလးစားလက္ခံေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပါတီဗဟိုမွပါယ္ခ်ကာ သူတို့နွစ္သက္သေဘာက်သူမ်ားျဖင့္အစားထိုးေပးခဲ့ျခင္းကလည္းအထက္နွင့္ေအာက္ စိတ္ပ်က္သြားေစသည္ ။ ထိုသို ့စိတ္ပ်က္ျပီး ပါတီမွနွုတ္ထြက္သြားသူမ်ားကို စည္းရံုးရွင္းလင္းသိမ္းသြင္းရမည့္အစား အမွိုက္ေတြရွင္းသြားသည္ ဟု ဦး၀င္းထိန္မွေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကလည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမပီသေသာ အျပဳအမူျဖစ္သည္ ။NLD ပါတီ ကို ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တရား၀င္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မေဆာင္ရြက္နိုင္မီ ၊ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ကင္းကြာေနခ်ိန္ ၊ အားလံုးကေလးစားရေသာ သတင္းစာဆရာၾကီးဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၊ ဘဘဦးတင္ဦးလည္းအသက္အရြယ္အရ နာယအျဖစ္သာ အခမ္းအနားမ်ား တက္ေနရခ်ိန္တြင္ ပါတီတြင္း၌ ဦး၀င္းထိန္တန္ခိုးထြားလာျခင္းကလည္း NLD ပါတီအတြက္ ထိုးနွက္ခ်က္တရပ္ျဖစ္သည္ ။ ဦး၀င္းတင္သည္ စစ္တပ္မွထြက္လာသူဗိုလ္မွူးေဟာင္းတေယာက္ျဖစ္သည္နွင့္အညီ သံတမန္မဆန္ေသာ ၊ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာမရွိေသာ အခ်ိဳ့ေသာအတံုးလိုက္အတစ္လိုက္ေျပာဆိုမွုမ်ားကိုလူအမ်ားကမနွစ္ျမိဳ့ၾကေခ် ။ ဥပမာ NLD အစိုးရရာထူးအေျပာင္းအလဲမ်ားရွိမရွိေမးခြန္းကိုေမးျမန္းခဲ့ေသာသတင္းေထာက္ အားေစာက္ရူးဟုအၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းေသာ နိုင္ငံေရးေလာက ၊မီဒီယာေလာက၌ မရွိသင့္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထို့အျပင္ ဦး၀င္းထိန္သည္ ပါတီအတြင္းေရးမွူးအဖြဲ့၀င္ျဖစ္သည္မွန္ေသာ္လည္း အစိုးရကိစၥမ်ားကို၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ၊လမ္းညြွန္ျခင္း ၊ ဒု၀န္ၾကီးတဦးကိုနုတ္ထြက္ရန္ညြွန္ၾကားျခင္းမ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္ ပါတီ Side နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(အစိုးရ) Side ကို မွားယြင္းစြာေရာေထြးေခါင္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုကိစၥမ်ားကို NLD သည္ပါတီတြင္းအေရးယူမွု ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမွုမရွိခဲ့ေပ ။ဦး၀င္းထိန္ကို ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတဦးအေနထက္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏လူယံုေတာ္အျဖစ္အားလံုးကေၾကာက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဤသည္လည္း NLD ပါတီကို နိုင္ငံေရးေ၀ဖန္စဥ္းစားတတ္သူအခ်ိဳ့ သေဘာမက်ေသာအေၾကာင္းတခုျဖစ္သည္ ။

         ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ အျပတ္အသတ္အနိုင္ရ၍အစိုးရဖြဲ့ေသာအခါ ျပည္သူလူထုတြင္ ခ်င္ျခင္းနွစ္ခုရွိသည္ ။ ပါသင့္ပါထိုက္သူမ်ား အစိုးရအဖြဲ ့မ်ားထဲတြင္ပါ၀င္လာေစခ်င္ျခင္း နွင့္ မပါသင့္မပါထိုက္ေသာ လူမ်ားပါမလာေစခ်င္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူလူထုသည္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကိုမလိုလား သျဖင့္ NLD ကိုပံုေအာမဲထည့္ခဲ့ၾကသည္ ။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကိုမျမင္လိုမေတြ ့လိုေတာ့ေပ ။ သို ့ေသာ္ အသစ္ဖြဲ့စည္းလိုက္ေသာ အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ NLD ကိုတခါမွေကာင္းက်ိဳးမေပးခဲ့ဖူးေသာ ပါတီမွ လူေဟာင္းမ်ားကို ၀န္ၾကီးရာထူးမ်ားနွင့္အျခားရာထူးၾကီးမ်ား ျပန္ေပးခဲ့သည္ မွာအံ့ၾသစရာေကာင္းလွသည္ ။ လူထုကမလိုခ်င္ေတာ့သျဖင့္ မဲမေပးပဲျဖဳတ္ခ်ခဲ့သူမ်ားကို NLD ကဖုန္သုတ္ပြဲထုတ္လာတာသည္ အေျပာင္းအလဲကို အလြန္လိုလားေနေသာမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထု ဆႏၵကိုပစ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ လူထုသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုအလိုမရွိ ။ နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေလာက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္အာဏာရယူထားေသာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို တတ္နိုင္သမ်ွမျမင္ေတြ ့လိုေတာ့ ။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ေပါင္းကာ မတရားခ်မ္းသာလာၾကေသာခရိုနီမ်ား၊စားဖားမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ့သစ္တြင္မျမင္ခ်င္ၾကေတာ့ေပ ။ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၾကံ့ခိုင္ေရးအစိုးရကိုသစၥာေတာ္ခံခဲ့သူမ်ား အစိုးရသစ္တြင္ပါ၀င္လာျခင္းကလည္းျပည္သူလူထု၏မေၾကနပ္မွုကိုၾကီးထြားေစသည္ ။ သပိတ္ေမွာက္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ဆက္ဆံေရးမေကာင္းခဲ့သူ ကပညာေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ျခင္း ၊ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဘတို့ေရွ့မွကာကြယ္ေပးမွု၌အသားက်ေနခဲ့သူကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူခန့္ထားခဲ့ျခင္း၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွအမတ္အခ်ိဳ့ ၀န္ၾကီးျဖစ္လာျခင္းတို့သည္ NLD ကိုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေထာက္ခံလာသူမ်ားကိုေဒါသျဖစ္ေစပါသည္ ။တဖက္တြင္ NLD ကို မိုးထဲေရထဲတြင္ အျမဲတမ္းသစၥာရွိခဲ့ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကေသာ SNLD အဖြဲ ့လို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္မွေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ့ထဲတြင္ အေရးၾကီးေသာ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားခြဲေ၀ေပးေစခ်င္သည္ ။သို ့ေသာ္ NLD သည္ မေပးခဲ့ေခ် ။ ဦးခြန္ထြန္းဦးလိုလူသည္ ဘယ္ေနရာမွာမွ ပါမလာခဲ့ေပ ။ ဒါတြသည္ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လိုက္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား)ရင္ထဲမွာ အနာတခုျဖစ္လာနိုင္သည္ ။ ထိုရလာဒ္အျဖစ္ ယခုအခါ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD ကို NLD သည္ ရွမ္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ ၆ ေနရာတြင္  ရွံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ မိမိအနိုင္ရေနခ်ိန္တြင္ မိတ္ေဟာင္းမ်ားကိုလက္တြဲေခါ ္ျခင္းထက္ မိမိနွင့္အေနေ၀းခဲ့ေသာ မ်က္နွာစိမ္းမ်ားကိုမ်က္နွာသာေပးခဲ့မွု ရလာဒ္ျဖစ္သည္ဟုက်ြန္ေတာကေတာ့ထင္ျမင္ယူဆသည္ ။

        ေနာက္တခ်က္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူကိုမၾကည့္ပဲ ပါတီကိုၾကည့္ပါဟူေသာ တိုက္တြန္းခ်က္၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္သည္ ။ NLD လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ေသာ လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ားစြာပါသည္ ။ ရိုးသားေကာင္းရိုးသားမည္ ၊ ပါတီကိုသစၥာရွိေကာင္းရွိမည္ ။သို ့ေသာ္ လူေတာ္မ်ားေတာ့မဟုတ္ ။ထို ့ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ NLD အမတ္အခ်ိဳ့ကိုစိတ္ပ်က္လာၾကတာလည္းရွိသည္ ။ ဤကိစၥသည္ ရွည္လ်ား၏ ။ NLD တဖြဲ ့တည္း၏အျပစ္ေတာ့မဟုတ္ ။ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္၀ယ္ ၂၅ ရာခိုင္နွုန္းေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ မူေသ  ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ေယာက္ရွိ၏ ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္ ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္မွာ ၄၉၈ ေယာက္ရွိ၏ ။ စုစုေပါင္း တပ္မေတာ္သားနွင့္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေပါင္းလိုက္လ်ွင္ ၆၆၄ ေယာက္ရွိ၏ ။ ထိုအခ်ိန္တြင၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲနီးခ်ိန္တြင္္ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ့ျဖိဳးေရးပါတီမွလြွတ္ေတာ္အမတ္ ဘူးလက္လွေဆြ (ေခါ ္)ဦးလွေဆြက သူတို့ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီသည္ ၂၆ ရာခိုင္နွုန္း (၁၇၂ေယာက္ ) ေရြးေကာက္ပြဲမွာ နိုင္ခဲ့လ်ွင္ပင္ လြွတ္ေတာ္တြင္း၌ရွိျပီးျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္နွုန္း(၁၆၆ ေယာက္ )နွင့္ေပါင္းလိုက္လ်ွင္ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္၏ ၅၁ ရာခိုင္နွုန္း (ထက္၀က္ေက်ာ္) ေထာက္ခံမွုျဖင့္ အစိုးရဖြဲ့ကာ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္ ။ ထိုအခ်က္မွာအင္မတန္မသင့္ေလ်ာ္ေသာေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္သည္ ။ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္ေသာေျပာၾကားမွုဟုပင္ေခါ ္၍ရသည္ ။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျပီး တို ့တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို ကာကြယ္မည္ဆိုေသာတပ္မေတာ္ကိုၾကံ့ခိုင္ဖြံ့ျဖိဳးေရးပါတီ၏ ပုလင္းတူဗူးဆို ့သဖြယ္ အပိုင္တြက္ျပီးေရာေထြးေျပာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ အမွန္မွန္မွာ တပ္မေတာ္သည္ နိုင္ငံသားအားလံုးနွင့္သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ့ၾကီးျဖစ္ျပီး ၾကံခိုင္ေရးပါတီမွာ သူ ့ပါတီ၀င္မ်ားနွင့္သာဆိုင္ေသာအဖြဲ့ျဖစ္သည္ ။ ထိုနွစ္ဖြဲ ့ကိုတဖြဲ့တည္းလိုလို လံုးခ်ေသာကိစၥတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ထိုစကားေျပာခဲ့သူ ဦးလွေဆြကိုထိုသို ့မသင့္မေလ်ာ္မေျပာၾကားရန္တရား၀င္သတိေပးတားျမစ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္ က်ြန္ေတာ္သိသေလာက္ ထိုသို့ သတိေပးတားျမစ္မွုမ်ိဳးမရွိခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူလူထုသည္ တပ္မေတာ္နွင့္ၾကံခိုင္ေရးပါတီသည္ တဖြဲ ့တည္းအတူတူပင္ျဖစ္သလိုလိုထင္ကုန္ၾကပါသည္ ။ ထိုသို ့ဆိုလ်ွင္ ျပည္သူလူထုကလုပ္နိုင္သည္မွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအစိုးရျပန္တက္မလာေစလိုလ်ွင္ NLD ပါတီအစိုးရဖြဲ့နိုင္သည့္ ၅၁ ရာခိုင္နွုန္းျဖစ္ေသာ ၃၃၃ ဦး ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ထဲသို ့အေရာက္ပို ့ဖို ့ပဲ ရွိေတာ့သည္ ။

အကယ္၍သာထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီနွင့္တပ္မေတာ္အတူတူမဟုတ္ေၾကာင္း တဖြဲ့တည္းလိုလို ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္မေျပာဆိုသင့္ေၾကာင္း တားျမစ္ထုတ္ျပန္ခဲ့မည္ဆိုလ်ွင္ ျပည္သူလူထုသည္ NLD ၃၃၃ ဦး လြွတ္ေတာ္ထဲသို ့ပို ့နုိင္ရန္ လူကိုမၾကည့္ပဲ ပါတီကိုသာၾကည့္၍ မဲေပးၾကဖို့ သိပ္ျပီးအသည္းအသန္ၾကိဳးစားၾကမည္မဟုတ္ေပ ။ ထို ့ေၾကာင့္ လူကိုမၾကည့္ပဲပါတီကိုပဲၾကည့္၍ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းတြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအနည္းငယ္ ယခုအခါေပါ ္ေပါက္လာေသာ္လည္း ထိုသိုျဖစ္ရျခင္းတြင္ NLD တခုတည္း၏အမွားမဟုတ္ေခ် ။ျပည္သူလူထု၏အမွားလည္းမဟုတ္ ။ထိုသို ့ျဖစ္ေအာင္ အင္အားစုအားလံုး တြန္းပို ့ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္ေပသည္ ။ လိုရင္းကိုျပန္ခ်ဳပ္ရလ်ွင္ ထိုစဥ္က နိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္အရ အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ လူကိုမၾကည့္ပဲ NLD ပါတီကိုသာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ေအးေအးေဆးေဆး လူကိုၾကည့္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္သူကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ရလာသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိေဒသနွင့္ အလိုက္ဖက္ဆံုးလူကိုသာေစ့ေစ့စပ္စပ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းက NLD ယခင္လိုေနရာအားလံုးအနုိင္မရခဲ့ျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္သည္ ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ NLD သည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၇ လိုမျဖစ္ခ်င္ဘူးဆိုလ်ွင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု၏ဆႏၵနွင့္ကိုက္ညီေသာ သူကိုသာ အသင့္ေတာ္ဆံုးေရြးခ်ယ္ၾကရေပလိမ့္မည္ ။ ထိုသို့မဟုတ္ပဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ ့ဟူေသာ ဗဟိုမွလူနည္းစုေလးတစုတဖြဲ့ကသာ ေနရာတိုင္းကိုလုိက္ဆံုးျဖတ္ေနပါလ်ွင္ က်ရွံုးခန္းကိုရင္ဆိုင္ရလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္ ။ အမတ္ေလာင္းေရြးရာတြင္ ေဒသခံျဖစ္သူ၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုကၾကည္ျငိဳေလးစားေထာက္ခံသူ ၊ အမွန္တကယ္အရည္အခ်င္းရွိသူ ဆိုေသာအခ်က္သံုးခ်က္ကိုသာအဓိကထားေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ဗဟိုမွ၀င္ေ၇ာက္စြက္ဖက္မွု နည္းနိုင္သမ်ွနည္းရမည္ျဖစ္သည္ ။ ေဒသခံတို့၏အသံကိုနားစြင့္ရေပမည္ ။

       ဤသည္တို့မွာ ဘာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ တြင္ NLD ပါတီဘာေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာတြင္ ၉ ေနရာပဲနိုင္ခဲ့သလဲဆိုေသာ အေျဖမ်ားျဖစ္သည္ ။ က်န္တာေတြကေတာ့အေၾကာင္းအမ်ားၾကီးရွိနိုင္သည္ ။ မဲေပးနိုင္ေသာ လူဦးေရထက္တကယ္တန္းမဲလာေပးေသာလူဦးေရမွာ အလြန္နည္းေနျခင္း (ျပည္သူမ်ား မဲလာမေပးသူမ်ားေနျခင္း)သည္လည္း NLD ရွံုးရျခင္းအေၾကာင္းတရပ္ဟု ဦး၀င္းထိန္ကသံုးသပ္သည္ ။ မွန္ေပ၏ ။ သို ့ေသာ္ လူေတြဘာေၾကာင့္မဲလာမေပးၾကသလဲဆိုတာေတာ့ကိုယ့္ဘာသာစဥ္းစားအေျဖထုတ္ၾကဖို့လိုမည္ျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူလူထုကိုအျပစ္ပံုခ်ေသာအေျဖထက္ လူေတြမလာခ်င္ေလာက္ေအာင္ဘာေတြကိုစိတ္ပ်က္သြားၾကတာလဲ ။ဘာေတြကိုမေၾကနပ္တာလဲ ။ ငါတို့ဘာေတြလိုအပ္ေနသလဲဟုသာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတၱဳခ်၍ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္ ။ လူေတြကအသိဥာဏ္နံုနဲ့လို့ မဲလာမေပးၾကလို့ဟု ေတာ့ အလြယ္ေျပာ၍ရမည္မဟုတ္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသည္တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ္တန္းလိုအပ္လာသည့္အခါတိုင္း အသက္ေပးကာေရွ ့တန္းမွထြက္ခဲ့ၾကတာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္တၾကိမ္ ၊ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္တၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္တၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၅ တြင္တၾကိမ္ အၾကိမ္ၾကိမ္သက္ေသျပခဲ့ျပီျဖစ္သည္ ။ NLD အာဏာရလာေသာအခါ ျပည္သူလူထုကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳေသာကိစၥမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေစခ်င္ပါသည္ ။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကိုထိမည့္ကိစၥမ်ားေရွာင္နိုင္သေလာက္ေရွာင္ေစခ်င္သည္ ။ သမၼတရံုးတြင္ သၾကၤန္ပိတ္ရက္ ၅ ရက္ ၊၁၀ ရက္ ကိစၥကိုမွေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမေရးသားတတ္မေၾကညာတတ္သည့္လူမ်ိုးကို ေနရာေပးေစခိုင္းမွုမ်ိဳးေတြ ျပင္ေစခ်င္သည္ ။ အရင္အစိုးရလက္ထက္ကအက်င့္ေတြအတိုင္း လိုက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ အခ်ိဳ့ေသာအရာရွိဆိုးမ်ားနွင့္ျပတ္ျပတ္သားသားလမ္းခြဲေစခ်င္သည္ ။ NLD အစိုးရအဖြဲ ့၀င္မ်ားနွင့္လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမတင္ျပရလ်ွင္ဘာမွ ကိုယ့္ဘာသာမလုပ္၀ံ့ၾကေသာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ၾကီးမသိပဲဘာမွမလုပ္၀ံ့ေသာကိုရင္ေလးေတြလိုျပဳမူေနၾကတာေတြျပင္ေစခ်င္သည္ ။ ပါတီနွင့္အစိုးရမသဲကြဲပဲ ပါတီေခါင္းေဆာင္ဆိုသူက အစိုးရအဖြဲ့ကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္အမိန္ ့ေပးညြွန္ၾကားေနတာေတြ ျပင္ေစလိုသည္ ။ တကယ္ေတာ္ေသာ၀န္ၾကီးေတြကိုခန့္ေစလိုသည္ ။တကယ္ေတာ္ေသာ အမတ္ေလာင္းေတြကိုေရြးေစလိုသည္ ။ ငါတို့ေတာ္လို့ တတ္လို ့ဒီေနရာေရာက္လာျခင္းထက္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်က္နွာနွင့္ ဒီေနရာေရာက္လာၾကတာပါလားဟု အမွန္အတိုင္းျမင္ၾကေစလိုသည္ ။ဒါဆိုလ်ွင္ ၂၀၂၀ တြင္ အေျခအေနေကာင္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ၂၀၁၇ မုန္ ့စာေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ေခါင္းေလာင္းၾကီးကေတာ့ ေခါက္ျပီးသြားျပီ ။ အျပီးသတ္ေခါင္းေလာင္းၾကီးေနာက္သံုးနွစ္တြင္လာပါလိမ့္မည္ ။နိုင္ခ်င္လွ်င္ျပင္ေစသတည္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္
၇.၄.၂၀၁၇

0 comments:

Post a Comment