Sunday, September 4, 2016

ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရုံး (OSS) သုိ႔ ျပည္သူမ်ားစိတ္၀င္စားလ်က္ရွိ
ပြင့္ျဖဴ        စက္တင္ဘာ       
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူးခရုိင္၊ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရုံးရွိ ျပည္သူ႔၀န္ ေဆာင္မႈရုံး (OSS) သုိ႔အမ်ားျပည္သူမ်ား ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားလာလ်က္ရွိသည္။    
          အဆုိပါ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရုံးကုိ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ႏုိ၀င္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း (၁၉၇၃)ခု ၀န္ေဆာင္မႈေပး၍ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ရုံးစတင္ဖြင့္လွစ္သည္မွ ယေနအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းေပါင္း (၂၅၄၀)ခု ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရုံးတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆုိင္ရာဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန စုစုေပါင္း ဌာနအဖြဲ႔အစည္း(၉)ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ ေပးေနလ်က္ရွိသည္။
          ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရုံးသုိ႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ တုိ႔မွ စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီက လာေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရုံးတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိသည့္ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈတုိ႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးအားေပး၍ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ညွိႏႈိင္း ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment