Wednesday, September 28, 2016

ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲနည္းသင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်
ပြင့္ျဖဴ     စက္တင္ဘာ        ၂၆
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူးခရုိင္၊ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈအဖြဲ႔ (LIFT Fund) တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲနည္း သင္တန္းမ်ားအား စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သင္တန္းပုိ႔ခ်ရန္ က်န္ရွိေက်းရြာမ်ားအား အပတ္စဥ္အလုိက္ ဆက္တုိက္ပုိ႔ခ်ေနလ်က္ရွိရာ ေက်ာင္းေတာ္ရာေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘုရားႀကီး၀န္း အတြင္းရွိ မဟာမုနိေက်ာင္းတြင္ နံနက္(၉)နာရီက သင္တန္းဖြင့္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။
          အဆုိပါသင္တန္းဖြင့္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ဦးသိန္းေဇာ္ထြန္းမွ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကုိ (၂၉)ၿမိဳ႕နယ္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္၊မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ (၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မွာ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္က ပထမဆုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ အပတ္စဥ္အလုိက္ (၁၄)ႀကိမ္ အသုတ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ၾသဂုတ္လအတြင္း လက္ခုပ္ေက်းရြာအုပ္စုမွာ(၁၆)ရြာ၊ ကံသာႀကီးေက်းရြာအုပ္စုမွာ (၉)ရြာ နဲ့ လယ္ကုိင္းေက်းရြာအုပ္စုမွာ (၁၄)ရြာ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊(LIFT Fund)မွ ေဒၚျမတ္ဆုထြန္း ( Development Planner ) တုိ႔ကသင္တန္းကုိ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးေနတာပါ၊ယခု စက္တင္ဘာလအတြင္း ေက်ာင္းေတာ္ရာေက်းရြာအုပ္စုမွာ ေက်ာင္းေတာ္ရာ၊ ဇီးကုိင္း၊မင္းေျမေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအတြင္းရွိေက်းရြာ (၁၃)ရြာမွ သင္တန္းသား (၂၆)ဦးကုိ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔မွ (၂၃)ရက္ေန႔အထိ (၄)ရက္ၾကာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမွာပါ ဟုေျပာသည္။
          ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲနည္း သင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ ေညာင္ကုန္း ေက်းရြာေန ဦးသန္းမင္းေထြးမွ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲနည္းသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး ရြာမွာ ေဒသခံမ်ား စုဖြဲ႔ကာ ကုိယ့္ေက်းရြာရဲ႕ သယံဇာတထြက္ရွိမႈ၊ ၀မ္းစာဖူလုံမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပညာေရး၊က်န္းမာ ေရးက႑ ေပါင္းစုံကုိ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ေက်းရြာရဲ႕ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဘယ္လုိျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရမလဲ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒီလုိသင္တန္းေတြတက္ေရာက္ရတာ မိမိေနထုိင္တဲ႔ ေဒသ/ေက်းရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုိ အေထာက္အကူအမ်ားႀကီး အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္  ဟုေျပာသည္။
          ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစၿပီး လူေနမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳေစရန္  ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲနည္း သင္တန္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အခမဲ့ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအေရာက္ ဆက္လက္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment