Tuesday, May 3, 2016

ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အသက္ေကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား


        -------------
    ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္    ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွစကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း(၂/၂၀၁၆)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို(၃၀.၄.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈ :၃၀)အခ်ိန္
တြင္ဝါးရင္းခ်ဳိင္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္း၌ က်င္း ပသည္။
       အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးျမသက္ေမာင္၊ ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕
ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမႈးဦးဝင္းေအာင္နွင့္ဌာန
ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်းလက္
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕
ဝင္မ်ား၊ သင္တန္းသား/သူမ်ားစုစုေပါင္းအင္အား
(၁၀၀)ဦးတက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအ
နားကို ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဦးျမသက္ေမာင္မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၿပီး ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕
ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမႈး ဦးဝင္းေအာင္မွသင္
တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္ေျပာၾကား၍ ဝါးရင္း
ခ်ဳိင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ သင္တန္းသူ/သား
မ်ားကိုယ္စားေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ကြန္
ပ်ဴတာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂ /၂၀၁၆)ဖြင့္ပြဲအခမ္း
အနားကိုနံနက္(၁၀:၀၀)အခ်ိန္တြင္႐ုတ္သိမ္းျပီး
သင္တန္းသူ/သားမ်ား သင္ၾကားေနမွဳကို ၾကည့္ရွဳျပီး
အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။
   DRD (HTEELINN)

0 comments:

Post a Comment