Thursday, April 28, 2016

မင္းဘူးခရုိင္တြင္ မုိးရာသီ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ ေျပေၾကစြာ ဆပ္ၿပီး
မင္းဘူး         ဧၿပီ     ၂၈
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူးခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား မုိးရာသီ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားမွ ဧကအလိုက္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ရာ ဧၿပီလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ မင္းဘူးခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအလုိက္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ ေပးသြင္းမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ ေျပေၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။
          မင္းဘူးခရုိင္အတြင္းရွိ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲ၊ မင္းဘူး၊ပြင့္ျဖဴ၊စလင္း၊ေစတုတၱရာ၊ငဖဲ ၿမိဳ႔နယ္ တုိ႔မွ ဘဏ္အဖြဲ႔၀င္ (၃၇၉၃၁)ဦးသုိ႔ ထုတ္းေခ်းခဲ့ေသာ ၂၀၁၅-မုိးရာသီ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈဘဏ္ေခ်းေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း(၁၃၃၄၅.၂၁)အား ေတာင္သူမ်ားမွ ဧၿပီလအတြင္း ခရုိင္လုံးကၽြတ္ ေျပေၾကစြာ ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မင္းဘူးခရုိင္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲ ခရုိင္မန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းေဇာ္ထံမွ သိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment