Wednesday, April 6, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔မွ ကတိသစၥာျပဳဳမေကြး     ဧၿပီ     
          ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၁)ရက္ေန႔ကို ယေန႔ နံနက္(၁၀၀၀)နာရီက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ခန္းမ၌ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
          ေရွးဦးစြာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဆိုျပဳလာသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ အမည္စာရင္း ကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပၿပီး ယင္းအမည္စာရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္ကိုရယူကာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူအတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာၿပီး ယင္းဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ အမည္စာရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၅၃ အရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
          ထို႔ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီးတို႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန႔တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးျဖစ္ပါ၍ က်န္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔မွ ကတိသစၥာျပဳၾကသည္။
                   မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ားစိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမည့္ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ၊ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္တမ္းတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မ်ိဳးဝင္းမွ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပၿပီး ယင္းေကာ္မတီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက (၇.၄.၂၀၁၆) ရက္(ၾကာသပေတးေန႔) လႊတ္ေတာ္(၁၂)ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါ၍  ယေန႔႐ုံးခ်ိန္အတြင္း လႊတ္ေတာ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးထံတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
          ၎ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တင္ျပၿပီး ယင္းအမည္စာရင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး လိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ၇.၄.၂၀၁၆ ရက္(ၾကာသပေတးေန႔) လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါ၍ ယေန႔႐ုံးခ်ိန္အတြင္း လႊတ္ေတာ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးထံတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာပါသည္။
          ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ ခံစာကို ကံမမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးေဇာ္ဝင္းက ဖတ္ၾကားတင္သြင္းၿပီး ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ဦးစိုးဝင္းက တင္ျပေဆြးေႏြးကာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစန္းလြင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
          ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီ အလိုက္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ကိုရယူကာ ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေဝး (၁၂)ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာကာ အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment