Tuesday, March 15, 2016

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ အယ္နီညိဳရာသီဥတုကာလ ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္
မင္းဘူး       မတ္      ၁၃
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ၂၀၁၆-ခုႏွစ္  အယ္နီညိဳရာသီဥတုကာလတြင္ က်န္းမာေရး၊မီးေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရး၊ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ေရေၾကာင္း သြားလာေရး၊ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာရရွိေစေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႔ေစေရးတုိ႔အ တြက္  မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီ၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔မွ မတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔မွ စ၍ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာလ်က္ရွိသည္။
          အဆုိပါ အသိပညာေပး ေဟာေျပာသည့္အဖြဲ႔တြင္ ၿမိဳ႔နယ္ မီးသတ္ဦးစီးအရာရွိ ဦးထြန္းထြန္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာမွလက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ဘုန္းလင္း၊ သစ္ေတာဦးစီးမွဴး ဦးလွေဌး၊ တိရစာၦန္ေမြးျမဴးေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ဘစီ၊ၿမိဳ႔နယ္ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဦးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္၀ါ၀ါလႈိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴးတုိ႔မွ မင္းလွက်င္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ပေဒါင္းေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေရေပၚႀကီးေက်းရြာ၊ေရေပၚေလးေက်းရြာႏွင့္ ေခ်ာင္းျဖဴေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment