Wednesday, January 13, 2016

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ အမ်ဴိးသမီးဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားပုိမုိပါဝင္လာ


မေကြးခရုိင္ျမဳိ႕သစ္ျမဳိ႕ဘုရားႀကိးရပ္ကြက္
တြင္(၁၂-၁-၂၀၁၆)ရက္ေန႔-ေန႔လည္ပုိင္း
၁-နာရီမွစတင္ျပိးေနာက္အစုိးရသစ္သက္
တမ္း(၅)ႏွစ္တာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
တြက္္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးအသစ္ေရြး
ခ်ယ္ပြဲဲျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

အဆုိပ္ါေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ရပ္မိ/ရပ္ဖကုိယ္စာ
လွယ္(၅)ဦး၏ွတာဝန္ခံျဖစ္သူဦလွထြန္းမွ
ေရြခ်ယ္ပြဲကုိပြင္႕လင္းျမင္သာစြာေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္သည္။ လုိက္နာရမည္ေရြးခ်ယ္
ပြဲနဲပတ္သက္သည္႕နည္းဥပေဒမ်ားကုိတစ္
ပုိက္ခ်င္းအလုိက္ရွင္းလင္းစြာေျပားဆုိသည္။ျပည္
သူမ်ားမွမရွင္းလင္းသည္မ်ားကုိေမးလုိကေမးႏုိင္ေႀကာင္းေျပားႀကားရာရွင္းလင္းသည္႔အတြက္ေရြခ်ယ္ပြဲကုိစတင္ခဲ႕ပါသည္။
ပထမဆယ္အိမ္စုမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္မဲေပးျပိးေရြးခ်ယ္ႀကပါသည္။ ၎ေနာက္အေရြးခ်ယ္ခံဆယ္အိမ္စု႕မွဴးမ်ားမွအဆုိျပဳခံအုပ္ခ်ဴပ္ေရး
မွဴးကုိလွဳိ႕ဝွက္မဲေပးစႏွစ္ျဖင္႔ေရြးခ်ယ္ျပိးဆုံး
ျဖတိခဲ႔ႀကပါသည္။
ထူးျခားသည္မွာဆယ္အိမ္မွဴး(၄၀)ေက်ာ္တြင္
အမ်ဴိးသမိးဆယ္အိမ္စု႕မွဴး(၁၀)ေယာက္ေက်ာ္ပါဝင္အေရြးခံရပါသည္။ေရြခ်ယ္ပြဲကုိအခ်ိန္-၅-နာရီေက်ာ္ႀကာသာေရြခ်ယ္ရၿပီးျပသနာတစ္စုံတစ္ရာမ်ွျဖစ္ေပါမွဳ႕မရွိခဲပါ။ ေရြခ်ယ္ပြဲတြင္ျမဳိ႕
နယ္မွလုပ္ငန္းစစ္ဦးစီးအရာရွိႏွင္႔ဥပေဒအရာရွိေဒါခုိင္မာလာဝင္းတုိ႔မွလည္းလာေရာက္
ေပါင္းစပ္ႀကေႀကာင္းေျမလတ္မီဒီယာမွစုံစမ္းရရွိပါသည္။
ေအာင္ေက်ာ္(ျမဳိ႕သစ္)ွ

0 comments:

Post a Comment