Wednesday, January 6, 2016

လြတ္လပ္ေရးေန႔ဂုဏ္ျပဳေက်းရြာခ် င္းဆက္ေက်းလက္လမ္းမ်ားဖြင့္လွစ္


  ေတာင္တြင္းႀကီး                             ဇန္နဝါရီ                                       ၃
  (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ကိုႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္တာင္တြင္း
  ႀကီးၿမိ့ဳနယ္ေအာင္းစုအုပ္စု၌၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာေရးႏွစ္ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္(၂၅)
  သိန္းျပည္သူမ်ားထည့္ဝင္ေငြက်ပ္(၂၅)သိန္းစုစုေပါင္းေငြက်ပ္(၅၀)သိန္းျဖင့္
  အရွည္ ၃၅၀၀ ေပlအက်ယ္ ၁၈ ေပlအျမင့္ ၃ ေပရွိရြာသာ-ၾကက္ေမာက္ေျမ
  သားလမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲကိုဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီကက်င္းပရာတိုင္းေဒသ
  ႀကီးလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌဦးေစာဝင္းေေမာင္lတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိ ုယ္စားလွယ္ဦးၾကည္သိန္းlျမို့နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴ းဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။
              ဆက္လက္၍ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိ့ဳနယ္ေခ်ာက္ၾကားေက်းရြာတြင္
၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာေရးႏွစ္ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ၅၀ သိန္းျဖင့္အရွည္ ၁၀၀ ေပ
အက်ယ္ ၁၂ ေပအျမင့္ ၆ လက္မရွိေတာင္တြင္းႀကီး-ငမင္ကားလမ္းမႀကီးႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ေခ်ာက္ၾကားလမ္းေက်ာက္ခင္းေျမနီလမ္းသစ္အားတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကဖဲ႔ႀကိဳး
ျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။         နိုင္ဝင္း

0 comments:

Post a Comment