Thursday, December 3, 2015

သဖန္းကုန္းေက်းရြာလ်ွပ္စစ္မီးလင္းသျဖင့္ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားဝမ္းသာ


ေတာင္တြင္းႀကီး                ဒီဇင္ဘာ                                                   ၃
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္တြင္းႀကီးၿမိ့ဳနယ္သဖန္းကုန္းေက်းရြာေက်းလက္
ေနျပည္သူမ်ားအထူးေမ်ာ္လင့္ေတာင္းတလွ်က္ရွိေသာလွ်ပ္စစ္မီးအလင္း
ေရာင္ဖြင့္ပြဲကိုဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ညေနပိုင္းကက်င္းပရာျမိ့ဳနယ္ေက်းလက္ေဒသ
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴ းဦးမင္းမင္းl
ျမိ့ဳနယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာဦးမင္းမင္းေက်ာ္ေက်းရြာမီးလင္းေရးဥကၠဌ
ဦးေမာင္ၾကည္တိုကဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔သျဖင့္လွ်ပ္စစ္မီးလင္းၿပီ
ျဖစ္၍ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားဝမ္းသာပီတိျဖစ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
         သဖန္းကုန္းေက်းရြာသည္အိမ္ေျခ ၅၀၀ ခန္႔ရွိေသာရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္၍
အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းလူမွႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမူႀကိဳေက်ာင္းေက်း
ရြာစာႀကည့္တိုက္lေက်းလက္ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမ်ားျဖင့္စည္ကားေသားရြာ
တစ္ရြာျဖစ္သည့္အျပင္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဴ းေရးလုက္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေသာရြာတစ္
ရြာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ယခုအခါလူေနအိမ္မ်ားလမ္းတစ္ေလ်ွာက္လမ္း
မီးမ်ားရရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
            သဖန္းကုန္းေက်းရြာလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳး
တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွေထာက္ပံ့ေငြ(၁၅၂)သိန္းေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား
ထည့္ဝင္ေငြ(၄၅၀)သိန္းျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာယခုအခါ
လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားထိန္ထိန္လင္းျပီျဖစ္၍ကူညီပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားကိုသဖန္း
ကုန္းေက်းရြာမွျပည္သူမ်ားကေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္သိရသည္။

         နိုင္ဝင္း

0 comments:

Post a Comment