Friday, November 27, 2015

(၄၇ )ႀကိမ္ေျမာက္ဆြမ္းlဆြမ္းဟင္းႏွ င့္စာေရးတန္မဲမ်ားဆပ္ကပ္လွဴ ဒါန္း 
(၄၇ )ႀကိမ္ေျမာက္ဆြမ္းlဆြမ္းဟင္းႏွ
င့္စာေရးတန္မဲမ်ားဆပ္ကပ္လွဴ ဒါန္း
ေတာင္တြင္းႀကီး                နိုဝင္ဘာ                       ၂၅
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္တြင္းႀကီးၿမိ့ဳေရွေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေအာင္ျမင္ေဇယ်ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏( ၄၇) ႀကိမ္ေျမာက္ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ဆြမ္းlဆြမ္းဟင္း
ႏွင့္စာေရးတန္မဲမ်ားဆပ္ကပ္လွဴ ဒါန္းပြဲကိုနိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ
ခြဲကက်င္းပသည္။
          ဆြမ္းေလာင္းလွဴ ပြဲတြင္ျမိ့ဳနယ္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးမွဴ းဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ဌာနဆိုင္
ရာဝန္ထမ္းမ်ားေဂါပကအဖြဲ႔ဥကၠဌႏွင့္အဖြဲဝင္မ်ားျမိ့ဳေပၚ ၁၀ ရပ္ကြက္ႏွင့္အနီး
ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွေစတနာရွင္အလွဴ ရွင္မိသားစုမ်ားကျမိ့ဳနယ္သံဃာ
နာယကအဖြဲ႔ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအမွဴ းျပဳေသာျမိ့ဳေပၚေက်ာင္းတိုက္ေပါင္း ၄၇
ေက်ာင္းမွသံဃာေတာ္ ၄၈၅ ပါးlသီလရွင္ ၄၉ ပါးစုစုေပါင္း(၅၄၄)ပါးတိုကို
ဆြမ္းဆြမ္းဟင္းႏွင့္စာေရးတန္မဲမ်ားဆပ္ကပ္ေလာင္လွဴ ပူေဇာ္ခဲ႔ၾကၿပီးလွဴ
ဒါန္းမႈအစုစုတိုအတြက္ေရစက္သြန္းခ်အမွ်ေပးေဝခဲ႔ၾကေၾကာင္းသိရသည္။
                                                       
                              
                                 နိုင္ဝင္း

0 comments:

Post a Comment