Friday, May 29, 2015

မဟာၿမိဳင္ပညာေဖာင္ေဒး႐ွင္းတည္ေထာင္၍ ေက်ာင္းတက္နိူင္ရန္ ေထာက္ပံပစၥည္းမ်ားေပးသည့္အျပင္အထက္တန္းတက္ရန္ေက်ာင္းထားေပးလွ်က္ရွိမေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၂ မိုင္ခန္႔ေဝးေသာေက်းလက္ေဒသ၌ မဟာၿမိဳင္ပညာေဖာင္ေဒး႐ွင္းတည္ေထာင္၍ ေက်ာင္းတက္နိူင္ရန္
ေထာက္ပံပစၥည္းမ်ားေပးသည့္အျပင္အထက္တန္းတက္ရန္ေက်ာင္းထားေပးလွ်က္ရွိ
  မေကြးၿမိဳ႕၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန္႔ေဝးကြာေသာ အင္းနက္ေက်းရြာႏွင့္ ၆ ဖာလုံေက်ာ္ေဝးကြာသည့္မဟာၿမိဳင္ေတာရေက်ာင္း၌ နာယက
ဆရာေတာ္ဦးပ႑ဝ၊ဦးသီလနႏၵ၊ဦးဝဏိၰတတို႔၏ႀသဝါဒကိုခံယူ၍ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ဦးသုဒႆန၊
ဦးဇနသာရ၊ဦးပဝသာရႏွင့္အင္းနက္ေက်းရြာေက်ာင္း
အုပ္ဆရာမႀကီးေဒၚၾကည္ၾကည္ျမင့္တို႔က စည္းေဝးတိုင္ပင္၍ေက်းလက္ေဒသကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားနိူင္ေစရန္ မဟာၿမိဳင္ပညာေရးေဖာင္ေဒး
႐ွင္းကိုတည္ေထာင္ၿပီး ေက်ာင္းစတင္တက္မည့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္မူလတန္း၊အလယ္
တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုတစ္ေယာက္
လွ်င္ဗလာစာအုပ္တစ္ဒါဇင္၊ခဲတံ၊ေဘာ့ပင္ႏွင့္ပစၥည္းစုံပါကြန္မာဗူးတို႔ကိုေထာက္ပံေပးခ့ဲၿပီးေက်းရြာ ၉ တန္းတက္မည့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား
ေက်ာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာၿမိဳင္ပညာေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္းဥကၠဌဆရာေတာ္ဦးသုဒႆနထံမွသိ႐ွိရသည္။

  "ဦးဇင္းတို႔ပညာေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္းကို မတည္ေငြ(၁၀)သိန္းေက်ာ္နဲ႔စတင္ၿပီး၂၀၁၅ခုႏွစ္ဧၿပီလကစတင္တည္ေထာင္ပါတယ္။အရင္ႏွစ္ေတြက
 ေႏြရာ
သီေက်ာင္းပိတ္ရက္နဲ႔ရက္ရွည္ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာကေလးေတြကိုဗုဒၶစာေပနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲယဥ္ေက်း
လိမၼာသင္ေပးတယ္။အခုေက်ာင္းအပ္ႏွ႔ံေရးသီတင္းပတ္မွာဦးဇင္းတို႔ထံ စာရင္းေပးသြင္းထားတ့ဲေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကိုသူငယ္တန္းမွ၅တန္း ၆တန္း ၇တန္း ၈တန္းအထိ ဗလာစာအုပ္ ခဲတံ ေဘာ့ပင္ ကြန္မာဗူး(ပစၥည္းစုံပါ) ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၆၁ ေယာက္ေထာက္ပံေပးခ့ဲပါတယ္။မူလတန္းမွအလယ္တန္းအထိ ပညာေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္းအမည္နဲ႔လွဴတယ္။ေက်းရြာေန ၉ တန္းစတင္တက္မည့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကိုေက်ာင္းထားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
မဟာၿမိဳင္ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္နဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။အင္းနက္ေက်းရြာမွာဦးဇင္းတို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး အလင္းေရာင္ လူမႈကူညီေရးအသင္းလည္း ေက်းရြာလူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီးပါၿပီ။ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ မတည္အလွဴေငြမ်ားကိုမေကြးၿမိဳ႕နယ္အျပင္ေနျပည္ေတာ္၊ဧရာဝတီ
တိုင္း အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္နဲ႔တိုင္တစ္ရာရြာေတြကလည္းလွဴဒါန္းၾကတယ္။အဓိကမတည္လွဴဒါန္းေပးတာက
 ေနျပည္ေတာ္မွ မုၿဒာကုမၼဏီပိုင္ရွင္ဦးေအာင္ပန္း
ႏွင့္ဇနီးေဒါက္တာေဒၚသင္းသင္းေအးတို႔က မဟာၿမိဳင္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ မတည္လွဴဒါန္းေပးတယ္။အင္းနက္ေက်းရြာမွစိတ္တူကိုယ္တူ
လူငယ္အင္အား(၃၀)နဲ႔ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီးဆင္းရဲခ်ိဳ႕တ့ဲမိသားစုဝင္သားသမီးမ်ားကိုပညာေရးျပည့္စုံစြာ
သင္ၾကားနိူင္ေအာင္ေထာက္ပံကူညီေက်ာင္းထားေပးသြားမယ္" ဟု ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ကမိန္႔ၾကားသည္။

 အဖြဲ႔လူငယ္တစ္ျဖစ္သည့္ ကိုလွစိုး ကလည္း"ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်းရြာမွာ အခုလို ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းရွ္ိမွလက္လုပ္လက္စားသားသမီးေတြ ၁၀ တန္းေအာင္ ေအာင္ထါးနိူင္မယ္။ေတာရြာဆိုေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံၿပၤီး မိုးေမ်ာ္လုပ္ကိုင္စားၾကရသလိုဆင္းရဲသားမ်ားတယ္။ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
႐ွိထားေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ရာသီဥတုညီညြတ္မွေတာင္သူေတြစိုက္ပ်ိဳးေရးအဆင္ေျပသလိုလက္လုပ္လက္
စားေတြလည္းအဆင္ေျပတယ္။အဆင္မေျပရင္ ကေလးေတြပညာေရး လွည့္မၾကည္နိူင္ဘူး။ဒါေၾကာင့္ကေလးေတြရဲ႕အနာဂတ္ပညာေရးလွပေအာင္
ဦးေက်ာ္ေဆြ၊ဦးေအာင္ဝင္းတင့္တို႔နဲ႔အတူတက္ညီလက္ညၤီစိတ္တူကိုယ္တူပါဝင္ၿပီးတတ္နိူင္တ့ဲဘက္ကေနျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ"ဟု ၎က
ေျပာျပသည္။   မဟာၿမိဳင္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ တပ္ကုန္းအုပ္စု အင္နက္ေက်းရြာ၏အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္ မဟာၿမိဳင္ေတာရ
ေက်ာင္းဝန္း၌တည္႐ွိၿပၤီး ေဖာင္ေဒး႐ွင္းအားပညာေရးေထာက္ပံေငြမ်ားလွဴဒါန္းမည္ဆိုလွ်င္ ဥကၠဌဆရာေတာ္ဦးသုဒႆန ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၇၉၃၇၆၀၉၆၉
ကိုလွစိုး ၀၉၇၉၆၄၈၈၈၇၉ သို႔လည္းေကာင္း ဦးဝင္းဗိုလ္ ၀၉၇၉၈၈၂၃၁၅၆ သို႔လည္းေကာင္းဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနိူင္ေၾကာင္းသိ႐ိွရပါသည္။
ဇြဲထက္႐ွင္

0 comments:

Post a Comment