Thursday, May 28, 2015

သရက္ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ခြဲေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းအပတ္စဥ္-(၁ ၂၀၁၅)သင္တန္းပိုခ်

Paukkalay Thayet added 8 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
4 hrs ·
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသရက္ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ခြဲေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းအပတ္စဥ္-(၁ ၂၀၁၅)သင္တန္းပိုခ်မႈအစီအ
စဥ္ကိုေမ ၂၈ ရက္နံနက္၁၀ နာရီကၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအ
စည္းအေ၀းခန္းမတြင္က်င္းပရာမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌ ဦးၾကည္စိန္မွသင္တန္း
ဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္
ဆက္လက္ရ၍သရက္ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲအရာရိွ
လက္ေခါက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦး၀င္းႏိုင္မွၿမိဳ႕နယ္အဆင့္
လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စုလုပ္ငန္းလမ္းၫြန္မႈမ်ား
မဲ႐ုံမႈး၊ဒုတိယမဲ႐ုံမႈးႏွင့္မဲ႐ုံအဖြဲ႔၀င္မ်ားလုပငန္းလမ္းၫႊန္မ်ားပို႔ခ်ခဲ့ၿပီးအေထြေထြေဆြးေႏြျခင္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့
ေၾကာင္းသိရသည္။

0 comments:

Post a Comment