Monday, March 2, 2015

သရက္ၿမိဳ႕တြင္ႏွစ္ေပါင္း(၁၇၀)ေက်ာ္ယိုးဒယားပန္းခက္ ပန္းတေမာ့မ်ားျဖင့္တည္ထားေတာ္မူသည့္ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံးေစတီေတာ္ကိုဖူးေျမာ္နိူင္သရက္ ေဖဖဝါရီ ၂၇
   မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ခ႐ိုင္ သရက္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေစ်ူးအေနာက္ဘက္ ေစ်းရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီ
ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ဉာဏ္ေတာ္အေတာင္(၈၀)႐ွိ၍အနီးအေဝးမွဖူးေျမာ္နိူင္သည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ထူးျခားေျပာ
င္ေျမာက္လွေသာ ယိုးဒယားပန္ခက္ ပန္းတေမာ့မ်ားျဖင့္တည္ထားေတာ္မူၿပီးသရက္ၿမိဳ႕၌ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံးေစတီေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း
အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွဘုးရားဖူးမ်ားလည္းအခ်ိန္မေရြးဖူးေျမာ္နိူင္ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။
  အဆိုပါဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ႀကီးသည္ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္တည္႐ွိသည့္အျပင္ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ျမင့္တည္ထားသျဖင့္အနီးအေဝး
မွထင္႐ွားစြာဖူးေတြြ႔ရပါသည္။ေရွးယခင္က ယင္းကုန္းျမင့္ေပၚ၌ေစတီငယ္(၇)ဆူ အေတာင္အနည္းငယ္သာကြာျခားတည္ရွိၾကၿပီး သကၠ
ရာဇ္ ၁၂၀၅ခုႏွစ္ ခန္႕က ေစတီငယ္ခုႏွစ္ဆူကိုစုေပါင္း၍ေစတီေတာ္ႀကီးအျဖစ္တည္ထားကိုးကြယ္ခ့ဲေၾကာင္း၊အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၏
ထီးနန္းဆက္ျဖစ္ေသာ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားသည္ ၁၁၉၉ခုႏွစ္တြင္နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္သာယာဝတီမင္းသားနန္းတက္ခ်ိန္ကာလတြင္တည္
ထားကိုးကြယ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ယခင္က စုေပါင္းျပည့္ေစတီဟုေခၚတြင္ခ့ဲေသာ္လည္းယခုအခါတြင္ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ေခၚတြင္လွ်က္႐ွိ
ေၾကာင္းဘုရားသမိုင္းမွသိရွိရသည္။
  ၄င္းေစတီေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္ရာ၌အလြန္ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္လွသည့္ပန္းတေမာ့လက္ရာမ်ားျဖင့္ေအာက္ေျခလိူဏ္ေခါင္း(၈)
ခုတြင္႐ွစ္မ်က္ႏွာဆင္းတုေတာ္မ်ားတည္ထားေတာ္မူၿပီးအထက္ျပသာဒ္ေဆာင္(၈)ခုအားယိုးဒယားပနး္ခက္ ပန္းတေမာ့မ်ားျဖင့္ၿပီးစီး
ေစ၍ျပသာဒ္ေဆာင္ေနာက္ပတ္လည္ ေတာင္မ်ားထား႐ွိရာ ေတာင္မ်ား၏လိႈဏ္ဝတြင္ ေကာကၠႆဂံု၊ေဂါဏဂံု၊ကႆဖ၊ေဂါတမ အစ
ရွိေသာဘုရားေလးဆူဆင္းတုေတာ္ငယ္ထည့္သြင္းပူေဇာ္ထားပါသည္။ဘုရားေလးဆူ၏ၾကားတြင္စိန္ေတာင္မ်ားျဖင့္ျခားထားပါသည္။
ယင္းေစတီႀကီး၏ေအာက္ေျခဖိနပ္ေတာ္မွစိန္ေတာင္အထ္ိဉာဏ္ေတာ္အေတာင္(၄၀)အျမင့္႐ွိျပီးအထက္အဆင့္ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ကို
အေတာင္(၄၀)အျမင့္ထပ္မံတည္ေဆာက္ပူေဇာ္၍ဖိနပ္ေတာ္ ပစၥယံသုံးဆင့္ ႐ွစ္ေတာင္ႀကီးေခြ သပိတ္ေမွာက္ ေဖါင္းရစ္ ၾကာေမွာက္ ၾကာလွန္ ငွက္ေပ်ာဖူး ထီး ငွက္ျမတ္နားေတာ္ စိန္ဖူးေတာ္စသည္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။သရက္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိေစတီမ်ားအနက္ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံးေစတီေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
  ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား ေဂါပကဘူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေစတီေတာ္ႀကီးအားဘက္စုံျပဳျပင္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းရွိေသာ္လည္း ၁၉၄၂ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္မ်ား ျမန္မာျပည္မွဆုတ္ခြာစဥ္အခါကမီး႐ိႈ႕ဖ်က္စီးခ့ဲသည့္အေနာက္ဘက္တြင္႐ွိေသာအာ႐ံုခံတန္ေဆာင္းကိုအစားထိုးတည္
ေဆာက္ျခင္းမျပဳရေသးေၾကာင္း၊အလွဴရွင္လိုအပ္လွ်က္႐ွိေၾကာင္း၊ေျမာက္ဘက္တြင္ျမသိန္းတန္ဘုရားႀကီးတည္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္အတြင္း
စည္းခုံေစတီေတာ္မ်ားလည္းတည္ရွိပါေၾကာင္း၊ႏွစ္စဥ္ကဆုန္လျပည့္ေန႔တိုင္းသံဃာအပါးႏွစ္ရာငါးဆယ္တို႔အား ဆြမ္း သကၤန္း သပိတ္
မ်ားကပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္းႏွင့္ႏွစ္စဥ္နတ္ေတာ္လအတြင္းသံဃာေတာ္(၅၄)ပါးျဖင့္ကိုးရက္တိုင္တိုင္အသံမစဲ မဟာပဌာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္
သရဇၨယ္ေၾကာင္းႏွင့္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွဘုရားဖူးမ်ားအျပင္ကမ႓ာလွည့္ခရီးသည္ခရီးသြားမ်ားလည္းလာေရာက္ေလ့လာၾကေၾကာင္း
ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား ေဂါပကတစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္အရသိ႐ွိရသည္။
ဇြဲထက္ရွင္

0 comments:

Post a Comment