Saturday, February 14, 2015

(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပုမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းlေက်ာင္း ေဆာင္သစ္ဖြင့္လွစ္
ေတာင္တြင္းႀကီး           ေဖေဖာ္ဝါရီ         ၁၁

(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ထာင္စုေန႔ကိုႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပုေသာအားျဖင့္ေတာင္တြင္း
ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ကင္ပြန္းေတာင္အုပ္စုသေျပပင္ေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္း
လြန္ေက်ာင္းေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲကိုေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၁၁  ရက္နံနက္
၁၀  နာရီကက်င္းပရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးမွဴးဦးသိန္းေဇာ္ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာ
ေရးမွဴ းဦးေဇာ္ဝင္းအုပ္စုအုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးမွဴ းဦးၿမင့္စိုးတိုကေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို
ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။
              ဖြင့္ပြဲတြင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးမွဴ းႏွင့္ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမဴွ းတို
ကအမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ၿပီးျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသန္းဝင္း
ကႏိုင္ငံေတာ္၏ပညာေရးက႑ဘက္စံုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးူလူစြမ္းအားအရင္အျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္

ရြက္ခ်က္မ်ားကိုအက်ယ္တဝင့္ရွင္လင္းေဆြး
ေႏြသည္။အဆိုုပါေက်ာင္းေဆာင္သစ္မွာ (၁၂၀×၃၀×၁၂)ေပသြပ္မိုးအုတ္ကာ
RC တစ္ထပ္ေကိ်ာင္းေဆာင္သစ္ႀကီးအားႏိုင္ငံေတာ္ကေငြက်ပ္(၄၃၂)သိန္း
အကုန္အက်ခံေဆာက္ုလပ္ေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။


         က်ြန္ေတာ္တိုေက်းရြာျပည္သူေတြေဆာက္လုပ္ခဲ႔တဲ႔စာသင္ေက်ာင္း
ေဆာင္ႀကီးဟာ ၂၀၀၃  ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလကလွဳပ္တဲ႔ငလွ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္
ပ်က္စီးခ်ိဴ ယြန္းသြားခဲ႔ရာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ပညာသင္ၾကားေရး
အခတ္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ခံစားခဲ႔ရတယ္ယခုေတာ့ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုစား
လွယ္lတိုင္းေဒသႀကီးလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြကဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္

ရြက္ေပးခဲ႔လိုႏိုင္ငံေတာ္ကေက်ာင္းေဆာင္
သစ္ႀကီးတစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ႔လိုသေျပပင္ေက်းရြာအပါအဝင္ေက်း
ရြာေပါင္း  ၁၁  ရြာမွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၅၁၀)ဦးတိုကိုရြာမွာပဲေအးခ်မ္း
စြာပညာသင္ၾကားနိုင္ၿပီးျဖစ္လိုေဒသခံျပည္သူေတြနဲ႔ေက်ာင္းသားမိဘေတြ
ဝမ္းသာပီးတိျဖစ္ရပါတယ္ဟုရပ္မိရပ္ဖဦးခင္ေမာင္ေဆြကေျပာၾကားသည္။

                                                         ႏိုင္ဝင္း

0 comments:

Post a Comment