Wednesday, February 25, 2015

မီးေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတက္ကာကြယ္ေရး ျမိဳ႕မေစ်းတြင္လက္ေတြ႔သရုပ္ျပ

နတ္ေမာက္      ေဖေဖၚဝါရီ         ၂၅
    မီးေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ သရုပ္ျပပြဲကို ေဖေဖၚဝါရီ ၂၄ ရက္ ညေန
 ၅ နာရီက နတ္ေမာက္ျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕မေစ်းအတြင္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါမီးေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးသရုပ္ျပပြဲသို႔ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရမွဴး၊ ျမိဳ႕နယ္မီးသတ္
ဦးစီးမွဴး၊ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အမႈေဆာင္အရာရွိ၊  ျမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ျမိဳ႕နယ္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမိဳ႕မေစ်းမီးသတ္
တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။ထို႔ေနာက္ ျမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္
 ျမိဳ႕မေစ်းမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားတို႔က မီးသတ္ကားျဖင့္ေစ်းအတြင္းရွိ ေစ်းဆိုင္ေခါင္မိုးမ်ားေပၚသို႔ မီးသတ္ပိုက္ျဖင့္ေရမ်ား ပက္ဖ်န္း၍ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္သရုပ္ျပသခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
                                                                                       ျမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္

0 comments:

Post a Comment