Monday, February 23, 2015

ဆိပ္ျဖဴ -ေဆာ-ကန္ပက္လက္ကားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္
ဆိပ္ျဖဴ   -   ေဖေဖာ္၀ါရီ   -   ၂၃
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ဆိပ္ျဖဴျမဳိ႕နယ္သည္ဧရာ၀တီျမစ္၏အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္တည္ရွိျပီး၊ေဆာ
ျမဳိ႕နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ကန္ပက္လက္ျမဳိ႕ႏွင့္မင္းတပ္ျမဳိ႕မ်ားသုိ႕သြားလာရာတြင္အဓိကအခ်က္အျခာ
က်ေသာျမဳိ႕တစ္ျမဳိ႕ျဖစ္သည္။ယခင္ကဆိပ္ျဖဴ-ေဆာ-ကန္ပက္လက္လမ္းသည္မူလက(၁၈)ေပအက်ယ္
လမ္းသာရွိျပီး၊ေဆာျမဳိ႕ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ျမဳိ႕မ်ားသုိ႕သြားလာရာတြင္ခက္ခဲေသာလမ္းတစ္လမ္းျဖစ္ျပီး၊
မုိးရာသီတြင္ေတာင္ျပဳိျခင္းမ်ားေႀကာင့္လမ္းမ်ားပိတ္ဆုိ႕ခဲ့မွဳမ်ားျဖစ္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။
          ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာႏွစ္တြင္မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရံပုံေငြျဖင့္ဆိပ္ျဖဴ-ေဆာ-ကန္ပက္လက္
လမ္းပုိင္းကုိ(၁၈)ေပအက်ယ္မွ(၄၀)ေပအက်ယ္လမ္းအထိလမ္းတုိးခ်ဲ႕ျခင္း ၊ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္း
မ်ားကုိေကာင္းမြန္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိျပီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၁)ရက္ေန႕တြင္
ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးဥာဏ္မ်ဳိး၊၊  ျမဳိ႕နယ္ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာတုိ႕သည္မုိင္တုိင္(၄၁/၅)မုိင္တြင္
စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳ
တုိ႕အားသြားေရာက္ႀကည္႕ရူစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေကာင္းမြန္ေဆာက္လုပ္ေရးတာ၀န္ခံမွလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳ
တုိ႕ကုိရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
          ဆိပ္ျဖဴ-ေဆာ-ကန္ပက္လက္လမ္းအားမေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရံပုံေငြျဖင့္လမ္းပုိင္းအဆင့္ျမွင့္
တင္ေပးျခင္းေႀကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ရာသီမေရြးသြားလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္႕အျပင္
အဆုိပါလမ္းသည္ကမၻာလွည္႕ခရီးသြားမ်ားပုဂံျမဳိ႕မွကန္ပက္ျမဳိ႕သုိ႕သြားလာရာအဓိကလမ္းေႀကာင္းတစ္ခုျဖစ္
ေနေႀကာင္းသိရွိရသည္။  

 စုိးလင္းႏုိင္(ဆိပ္ျဖဴ)

0 comments:

Post a Comment